TRENČÍN. Stretnutie delegácie Trenčianskeho samosprávneho kraja a Zlínskeho kraja na pôde župného úradu v Trenčíne sa nieslo v duchu konštruktívnej diskusie, k hlavným témam patrila oblasť dopravy, regionálneho rozvoja, záchrannej zdravotnej služby a tiež cestovného ruchu.

Trenčiansky samosprávny kraj a Zlínsky kraj podpísali dohodu o vzájomnej spolupráci v roku 2003, obnovená bola v roku 2005. „Dlhodobá spolupráca je podporená aj reálnymi výsledkami a reálnymi projektmi, ktoré idú na úžitok obidvom krajom a ich obyvateľom,“ uviedol trenčiansky župan Jaroslav Baška. Počas rokovania sa delegácie venovali aj budúcim projektom v oblasti regionálneho rozvoja, ktoré môžu byť financované v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg. K nim patrí budovanie cyklotrás, kreatívneho centra v Partizánskom či projekt rekonštrukcie župnej hvezdárne v Partizánskom. V oblasti dopravy boli predmetom stretnutia okrem iného aj dva železničné priechody, ktoré spájajú TSK a Zlínsky kraj. K téme boli prizvaní zástupcovia Ministerstva dopravy a výstavby SR a Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s..

V Českej republike na rozdiel od Slovenskej republiky je v zriaďovateľskej pôsobnosti krajov záchranná zdravotná služba. K témam rokovania patrila aj problematika jej zabezpečenia v prihraničných oblastiach. Aktuálnu situáciu a momentálny stav riešenia zabezpečenia záchrannej zdravotnej služby v prihraničných regiónoch formou medzinárodnej zmluvy medzi SR a ČR priblížil hlavný lekár Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR Július Pavčo. Významná pre budovanie budúceho cestovného ruchu je pre Zlínsky kraj aj Cyrilometodějská stezka. „Potrebujeme partnerov, aby sme v roku 2025 získali hlavnú podporu od Vatikánu. Aj v tejto otázke nám pán predseda ponúkol spoluprácu, za čo ďakujeme a vážime si to,“ uviedol hejtman Zlínskeho kraja Radim Holiš.