PRUSKÉ. Do výbavy dobrovoľných hasičských zborov (DHZ) pôsobiacich v obciach Lipník, Slatina nad Bebravou, Klátova Nová Ves, Stupné, Horná Mariková a Pruské pribudli od dnes nové automatické život zachraňujúce defibrilátory.

Trenčiansky samosprávny kraj postupne pokračuje s rozširovaním vybavenia vybraných DHZ v kraji o externé defibrilátory. Tie slúžia na záchranu ľudského života v prípade náhleho zlyhania srdca. Ich použitie zároveň výrazne zvyšuje šance na oživenie človeka.

„Za tri roky sme dobrovoľným hasičom v kraji odovzdali viac ako 30 takýchto prístrojov. O prerozdelení rozhoduje Krajský výbor dobrovoľnej požiarnej ochrany (DPO) spolu s predsedami územných rád DPO v kraji. Každoročne vo všetkých deviatich okresoch vyberú jeden dobrovoľný hasičský zbor, ktorý defibrilátor dostane,“ povedal trenčiansky župan Jaroslav Baška.  Od roku 2018 Trenčianska župa investovala do nákupu defibrilátorov viac ako 68 tisíc eur.  Za ten čas ich už viaceré DHZ využili a zachránili ľudský život.

Defibrilátor je lekársky prístroj používaný k defibrilácii pri kardiopulmonárnej resuscitácii, schopný elektrickým výbojom obnoviť správnu činnosť srdca. Pri komorovej tachykardii alebo fibrilácii komôr, srdce nie je schopné plniť svoju funkciu kvôli nekoordinovaným sťahom. V týchto prípadoch sa defibriláciou preruší tento nezdravý stav pomocou silného elektrického výboja, aby sa srdce následne mohlo pravidelne rozbehnúť. Použitie prístroja nie je zložité a k jednotlivým úkonom vás navedie sám pristroj prostredníctvom hlasovej služby.

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.

Zdroj: TSK