Členská schôdza JDS a pripomenutie si Medzinárodného dňa žien vo Veľkom Kolačíne

Dátum pridania:

NOVÁ DUBNICA – VEĽKÝ KOLAČÍN. Medzinárodný deň žien si aj tento rok pripomenuli v Novej Dubnici. Po programe v Kultúrnom centre Panorex, kde vystúpila Hudobná skupina Progres, sa uskutočnila výročná členská schôdza Základnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku (ZO JDS) v Novej Dubnici. Členovia sa stretli v Kultúrnom dome v miestnej časti Veľký Kolačín aj s vedením mesta.

ZO JDS Nová Dubnica má viac ako 240 členov, z ktorých časť je mimoriadne aktívna pri rôznych aktivitách počas celého roka. Či už ide o športové, kultúrne aktivity samotnej organizácie, alebo členovia pomáhajú samotnému mestu Nová Dubnica pri organizovaní akcií rôzneho zamerania. Toto všetko si dnes zhodnotili za rok 2022 a načrtli plán fungovania počas prebiehajúceho roka. Pripomenuli si aj jubilujúcich seniorov. Na stretnutí bola prítomná aj predsedníčka Okresnej organizácie JDS Ilava Eva Hejduková.

Keďže sme si v uplynulých dňoch pripomenuli Medzinárodný deň žien, tak každá žena si odniesla do svojho domova kvietok na znak úcty, ktorý im osobne odovzdal primátor, alebo zástupca primátora Nová Dubnica Pavol Pažítka.

TOP články za 7 dní

Podobné články
Podobné články

V Omšení si v hasičskom športe zasúťažilo 35 mladých družstiev hasičov

OMŠENIE. Počas dnešného dňa sa v športovej hale, ktorá...

Príďte na stretnutie so spisovateľkou

TRENČIANSKA TEPLÁ. Pozvánka.

Veľkonočná výstava pod Omšenskou Babou aj tento rok

OMŠENIE. Pozvánka.

Teplanské zastupiteľstvo po čase opäť rokovalo v miestnej časti Dobrá

TRENČIANSKA TEPLÁ. Včera podvečer sa konalo plánované rokovanie Obecného...