NOVÁ DUBNICA – VEĽKÝ KOLAČÍN. Medzinárodný deň žien si aj tento rok pripomenuli v Novej Dubnici. Po programe v Kultúrnom centre Panorex, kde vystúpila Hudobná skupina Progres, sa uskutočnila výročná členská schôdza Základnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku (ZO JDS) v Novej Dubnici. Členovia sa stretli v Kultúrnom dome v miestnej časti Veľký Kolačín aj s vedením mesta.

ZO JDS Nová Dubnica má viac ako 240 členov, z ktorých časť je mimoriadne aktívna pri rôznych aktivitách počas celého roka. Či už ide o športové, kultúrne aktivity samotnej organizácie, alebo členovia pomáhajú samotnému mestu Nová Dubnica pri organizovaní akcií rôzneho zamerania. Toto všetko si dnes zhodnotili za rok 2022 a načrtli plán fungovania počas prebiehajúceho roka. Pripomenuli si aj jubilujúcich seniorov. Na stretnutí bola prítomná aj predsedníčka Okresnej organizácie JDS Ilava Eva Hejduková.

Keďže sme si v uplynulých dňoch pripomenuli Medzinárodný deň žien, tak každá žena si odniesla do svojho domova kvietok na znak úcty, ktorý im osobne odovzdal primátor, alebo zástupca primátora Nová Dubnica Pavol Pažítka.