TRENČIANSKA TEPLÁ. Oslavy oslobodenia obce spod obsadenia Nemecka počas II. svetovej vojny sú v obci každoročne spojené s krátkym kladením vencov. Tentokrát to bude iné.

Regionálna organizácia vyslúžilých vojakov zo Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v spolupráci s Obcou Trenčianska Teplá pripravili rozsiahlejší program. Začiatok bude o 16:30 hod. spojený s ukážkou dobovej výzbroje a výstroja. Nasledovať bude samotný akt kladenia vencov za prítomnosti čestnej jednotky Ozbrojených síl SR v slávnostnej rovnošate, ktorý bude mať aj svoj špeciálny postup.