DUBNICA NAD VÁHOM. Meteorológovia upozorňujú, že postupne sa blíži zimné a hlavne aj mrazivejšie obdobie. Mráz môže zhoršiť stav poškodených komunikácií a mesto sa rozhodlo reagovať.

Je známe, že v meste razia stratégiu realizovať nie čiastkové, ale súvislé opravy komunikácií pre peších i motorové vozidlá. V súlade s tým samospráva v uplynulom roku realizovala komplexné opravy napr. chodníkov na sídlisku Pod hájom či Centrum II, ale aj viacerých komunikácií pre motorové vozidlá. „Pred príchodom zimy a mrazivých dní sme chceli využiť priaznivé poveternostné podmienky a zabrániť výraznejšiemu poškodeniu komunikácií, preto sme dali do poriadku také poruchy, ktoré by sa v zimnom období mohli ešte zhoršiť. Zrealizovali sme preto ešte v decembri opravy drobných defektov ako dočasnú úpravu poškodených úsekov formou zálievok výtlkov a trhlín, v záujme zaistenia bezpečnej cestnej premávky a súčasne, aby sme eliminovali poškodenia povrchov počas zimy,“ vysvetlila Dana Mutalová z referátu správy majetku.

Mesto deklaruje, že po skončení zimného obdobia vykonajú odborné útvary mesta obhliadku komunikácií a chodníkov tak ako každý rok, zaznamenajú stav komunikácií a chodníkov v meste, aby mohla samospráva pokračovať v systematickej úprave poškodených povrchov v súlade s plánom opráv podľa dohodnutého harmonogramu.

Zdroj: Mesto Dubnica nad Váhom

Ilustračné foto: pixabay.com