TRENČIANSKA TEPLÁ. V priebehu roka vás často reportážami sprevádzame akciami, ktoré organizuje Trenčianska elektrická železnica n.o. (TREŽ). Všetko vyzerá tak, že Trežka nemá žiadne problémy a jej fungovanie je bez problémov. Je to však skutočne tak? V troch častiach vám prinesieme informácie o tom, aké problémy táto jedinečná železnica rieši, aký je technický stav električiek, s kým spolupracuje a aká je jej finančná bilancia.