KOŠECKÉ PODHRADIE. Aj Dobrovoľný hasičský zbor obce Košecké Podhradie (DHZ) disponuje automatickým externým defibrilátorom (AED). Finančné prostriedky na zakúpenie zariadenia hasiči získali z finančných darov od obyvateľov obce, ktoré im venovali ešte počas fašiangového sprievodu po obci a zvyšok doplatili zo svojho vrecka.

“Pri zástave srdca je veľmi dôležitý okamžitý zásah a počíta sa každá sekunda. Každou minútou klesá šanca na záchranu života o 10%. Takže po 10 minútach je teoreticky šanca na záchranu takmer nulová a nie vždy sa dokážu posádky zdravotnej služby do tohto času dostaviť na miesto udalosti aj ,,vďaka“ tomu že mnohých prípadoch sú zneužívane. Vzhľadom na to, že pôsobíme na území našej obce ako DHZ, môžeme byť mnohokrát na mieste udalosti skôr ako zdravotníci, čo v konečnom dôsledku môže znamenať záchranu ľudského života, ktorý sa nedá vyvážiť žiadnymi peniazmi, preto sme sa rozhodli zainvestovať do kúpy AED, ktorý môže zachrániť život našim známym, priateľom alebo blízkym. V tom je zmysel AED,“ uviedol predseda DHZ Emil Vrana.

Automatický externý defibrilátor je jednoduchý a bezpečný prístroj. Po zapnutí prístroja a nalepení elektród na odhalený hrudník pacienta vyhodnotí AED činnosť srdca. Ak identifikuje chvenie srdca (fibriláciu komôr), alebo veľmi rýchle, ale neefektívne sťahy ľavej komory (komorovú tachykardiu), rozhodne o potrebe podania defibrilačného výboja a vyzve záchrancu na jeho aplikáciu. Obe poruchy srdcového rytmu vyžadujú defibriláciu, pretože srdce pracuje neekonomicky, nedokáže zabezpečiť prečerpávanie krvi, zlyháva krvný obeh. Po krátkom časovom úseku sa srdce zastaví úplne, čo už je situácia výrazne nepriaznivejšia na úspešné oživenie človeka. Včasné použitie AED, optimálne do 5 minút od zlyhania srdca a krvného obehu, výrazne zlepšuje šancu na úspešné obnovenie činnosti srdca a záchranu ľudského života.

Foto: DHZ Košecké Podhradie