NOVÁ DUBNICA. Medzi mestá a obce, kde už tradične rozsvecujú adventné sviece na veľkých adventných vencoch sa pripojilo aj mesto Nová Dubnica. Veniec sa nachádza na Mierovom námestí a vždy bol, popri stromčeku a bohatej vianočnej výzdobe, symbolom Vianoc v meste.

Tradične preplnené námestie deťmi so svojimi rodičmi, ktorí netrpezlivo očakávajú rozsvietenie sviece za tónov alžbetinskej serenády a spevom Pavla Gubančoka. To je spomienka predošlých rokov. Tento rok je však iný a hygienické opatrenia to neumožňujú. V meste však na túto tradíciu nezabudli a uskutočnili ju aspoň vo veľmi obmedzenom režime. Prostredníctvom nás sa Novodubničanom prihovoril aj primátor mesta Nová Dubnica Peter Marušinec a rozsvietil prvú adventnú sviecu.

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.