OMŠENIE – TRENČIANSKE TEPLICE. Jeden turistami obľúbený cieľ by mal vyrásť nad obcou Poruba v okrese Prievidza, druhý pri, najmä cyklistom známej, chate Baske v Strážovských vrchoch. Výstavbu oboch rozhľadní schválili krajskí poslanci na marcovom zasadnutí zastupiteľstva.

Prvé detaily prerokovávali zástupcovia župného úradu na projektovej rade s predstaviteľmi miest a obcí, v ktorých katastrálnom území, prípadne susedstve, budú približne 30 m vysoké veže stáť. V prípade Rozhľadne Baske kraj už podpísal zmluvu na vypracovanie projektovej dokumentácie a po príslušných úkonoch bolo stanovené aj presné miesto, kde bude rozhľadňa stáť. O krok vpred je projekt Vyhliadkovej veže v obci Poruba. „Pod záštitou obce bol v minulosti spracovaný prvý stupeň projektovej dokumentácie, pre vežu bolo vydané aj územné rozhodnutie. Župa nadviazala na myšlienku obce a zazmluvnila zhotoviteľa na spracovanie druhostupňovej projektovej dokumentácie, vrátane inžinierskych činností,“ vysvetlila Martina Brišková, referentka Oddelenia investícií Ú TSK.

Víziou župy je zapojiť do realizácie stavieb aj miestne samosprávy, aby tak spoločne prispeli k zviditeľneniu regiónov, ich krás, zaujímavostí a podpore cestovného ruchu. Na projektových radách sa prítomní dohodli, že župní predstavitelia sa zúčastnia zasadnutí dotknutých mestských a obecných zastupiteľstiev a oba projekty osobne predstavia.

Zdroj: TSK