Zväzarm v Dubnici nad Váhom

Zväzarm v Dubnici nad Váhom

16. novembra 2016 0 Od slovakian

Novovznikajúca ľudovo-demokratická armáda v Československu potrebovala pre krajinu vybudovať silnú základňu brancov. Na základe zákona vzniká 4.novembra 1951 Zväz pre spoluprácu s armádou, známy ako Zväzarm.

Dubnický Zväzarm vzniká v roku 1952.

Zväzarm združil desať organizácií ako kolektívnych členov. O rok neskôr na takzvanom zlučovacom zjazde prešiel Zväzarm na individuálne členstvo. Zväz plnil niektoré úlohy obrany štátu, zastrešoval branné športy a technickú záujmovú činnosť.
Zjednotením a zastrešením týchto aktivít mohla vtedajšia vládna moc metodicky nasmerovať činnosť, aby dosiahla požadovaný cieľ. Na druhej strane má kontrolu nad pomerne dobrým technickým vybavením. Naproti tomu, bolo obrovskou výhodou pre športovcov, ktorí sa venovali technickým športom ako parašutizmus, športové lietanie, kynológia či iné, získať kvalitné materiálne zabezpečenie.
Zväzarm vydával týždenníky: Svazarmovec a Obranca vlasti
Základny kameň Domu brannosti ako sídla Zväzarmu v Dubnici nad Váhom bol položený dňa : 05.12.1972. Budovu projektoval Stavoprojekt Žilina pod vedením Ing. arch. Otto Sedláka. Zároveň bolo vybudované dopravné ihrisko pre odbornú výučbu pravidiel cestnej premávky s podporou bezpečnosť detí a mládeže na cestách.

V polovici mája 1979 bol do vienka 27 ročnej celozávodnej organizácie Zväzarm odovzdaný nový stánok- Dom brannosti. Na jeho otvorení sa zúčastnili zástupcovia najvyšších ,ústredných,slovenských,okresných,miestnych a podnikových hospodárskych a zväzarmovských orgánov, za ktorých po úvodnom privítacom príhovore predsedu MsNV Aladara Szabu prestrihnutím pásky vedúcim oddelenia  ÚV KSČ Eugenom Turzom odovzdal nový objekt do rúk predsedu ČZV Zväzarmu Ing Miroslava Pastuchu. Ten zastupoval v tom čase  viac ako 3 000 člennú členskú základňu, 9  športovo technických klubov,6 BSP Zväzarmu a 36 krúžkov mládeže. Dlhoročným aktívnym a zanieteným funkcionárom  ZO Zväzarmu bol jej tajomník  František Roman (nar.1929),ktorý práve  v uvedenom období oslávil svoje životné jubileum .

Významným prínosom pre prácu celej organizácie bol  Automotoklub (AMK) pod vedením jeho predsedu  Jána Matušku (nar.1932).Najväčšiu popularitu si získali  na vysokej športovej a spoločenskej úrovni organizované Majstrovstvá Slovenska v pretekoch motokár .Bol aktívnym funkcionárom Zväzarmu na celozávodnej ,okresnej, krajskej úrovni i celoslovenskej úrovni až do svojej smrti v polovici júla  roku 1997.Úspešná činnosť pod vedením Ing. Miroslava Pastuchu pokračovala aj v osemdesiatych rokoch. Výsledkami  svojej aktívnej činnosti sa zaradila medzi najúspešnejšie organizácie v rámci slovenska.,čo potvrdil  vo svojom  vystúpení na VII:závodnej konferencii pred koncom novembra 1985 aj genmjr.Egyd Pepich,predseda SÚV Zväzarmu.

Dubnický Zväzarm zastrešoval tieto športové činnosti :
kynológia, letectvo, modelárstvo, KDPZ, motorizmus, orientačné preteky, parašutizmus, potápačstvo, rádioamatérstvo, strelectvo, závesné lietanie, elektronika
Automotoklub (AMK ) :
Rally jazdci ,jazdci do vrchu –(A.Gáher,G.Jašica,G.Gáherová)
Motokári – (R.Matuška,J.Šlesárik,P.Šupák,M.Vavrda)
Motokros – (H.Červeňanský,J.Telúch,J.Czánik,J.Džogan,Ing .D.Kupka,O.Srnec)
Dubnická čižma – (R.Rozum,V.Hejduk,P.Vančo,I.Fari,O.Pekař.)
Funkcionári AMK od roku 1964 – (F.Vetro,J.Czánik,L.Gáher,j.Matuška,O.Pekař.)

Klub leteckých modelárov – (K.Hollý,P.Mazáň,K.Tupek .),
Strelecký klub- (V.Altman,,R Antala,J.Kvasnička,j.Žáčik,J.Kováčik.) ,
Radioamatéri- (S.Lezo,M.Krivosudský,J.Púchy,), Potápači – (J.Rybár.)
Branné športy (M.Reseteričová,V.Pecháček .)
V roku 1969 žiadal Automotoklub (AMK) o úplnu samostatnosť ale v roku 1972 sa znovu musel zaradiť do Zväzarmu. V 70 rokoch sa pretekalo aj na cestovných automobiloch a rally sutažiach dokonca aj v jazde do vrchu. Známa bola hlavne súťaž Dubnická čižma –pretekalo sa v obidvoch Dubniciach .Z ekonomických dôvodov sa v 80 rokoch automotobilový šport dostal do úzadia.

Kynologický klub Dubnica nad Váhom bol založený v r. 1975 ako KK Zväzarm ZŤS .
Slovenská strelecká liga:
Od roku 1968 do roku 1974. sa súťažilo v Slovenskej streleckej lige na strelnici v Dubnici nad Váhom. Mladí začínajúci strelci pod vedením úspešne súťažili v okresných súťažiach Považskobystrického okresu. Strieľalo sa z malokalibrovej pušky, malokalibrovej pištole a vzduchových zbraní.
Niektorý Dubničania boli aj členmi Caravan clubu Zväzarmu Trenčín.
Po roku 1989, kedy sa jasne stanovila cesta budovania profesionálnej armády, zväzarmovská činnosť začína stagnovať. Jednotlivé športy a kluby sa začali združovať v športových asociáciách. Dubnický Zväzarm sa ako organizácia definitívne rozpadol .V niektorých mestách na Slovensku sa Zväzarm pretransformoval do Združenia technických a športových činností. (ZTSČ).

Všetky práva vyhradené  – © Ján Kvasnička a dedičia 2016

Zdroje : www. vtedy.sk ,monografia Dubnica nad Váhom 2010,súkromný zberatelský archív Jána Kvasničku ,Z histórie Závodov Ťažkého Strojárstva  v Dubnici nad Váhom 1928-2004 autori : Ivan Ronec ,Albert Mikula.2010

 

Všetky práva vyhradené – © Ján Kvasnička a dedičia 2016
Zdroje : www. vtedy.sk ,monografia Dubnica nad Váhom 2010,súkromný zberatelský archív Jána Kvasničku

FB komentáre