TRENČIANSKY KRAJ. Po rekonštrukcii 48 úsekov župných ciest II. a III. triedy pokračuje Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) opravou dvoch mostných objektov a tiež jedného oporného múru.

Veľkoplošné a súvislé opravy ciest realizované Trenčianskou župou za približne 6 miliónov eur pokračujú v septembri rekonštrukciou mostných objektov v troch okresoch. V súčasnosti prebiehajú rekonštrukčné práce na moste v Čachticiach v okrese Nové Mesto nad Váhom. Most dlhý viac ako 32 metrov sa nachádza na krajskej ceste II. triedy č. 504 pred vstupom do centra obce. „Rekonštrukcia mosta pozostáva z úplnej výmeny vozovky, vyrovnávacieho betónu, mostných záverov a odvodňovačov. Pri oprave sa vymenia chodníky a rímsy, zároveň sa vytvorí celoplošná izolácia mosta. Výmenou prejde aj kovové zábradlie na moste, ktoré nahradí nové. Opravy a spevnenia sa dočkajú aj nosné konštrukcie mosta,“ priblížil rekonštrukčné práce Radovan Hladký, poverený riadením Odboru dopravy Úradu TSK. Predpokladané náklady na rekonštrukciu mosta v Čachticiach presiahnu sumu 120 tis. eur s DPH.

Komplexnú rekonštrukciu a modernizáciu v tomto čase podstupuje aj most ponad rieku Nitrica v obci Skačany v okrese Partizánske, nachádzajúci sa na ceste III. triedy č. 1765. Rekonštrukčné práce sa týkajú nosnej konštrukcie mosta, spodnej stavby, príslušenstva a bezpečnostných zariadení mosta. V rámci opráv pracovníci vybúrajú všetky poškodené časti mostného objektu a nahradia ich novými konštrukciami. „Vďaka realizácii plánovaných prác sa predĺži životnosť konštrukcie mosta v Skačanoch a zvýši sa aj bezpečnosť účastníkov cestnej premávky,“ doplnil Hladký. Náklady na komplexnú opravu mosta v obci boli vyčíslené na viac ako 320 tis. eur s DPH.

Okrem opravy mostov Správa ciest TSK pracuje aj na rekonštrukcii oporného múru na ceste III. triedy č. 1204 v obci Stará Myjava v okrese Myjava. Paralelne so župnou cestou tečie aj potok Myjava, ktorý sa v danom úseku nachádza v blízkosti cesty. Pri zvýšenom prietoku vody v tomto mieste preto hrozí odnášanie materiálu zo svahu potoka priamo na cestu, čo by malo za následok poškodenie samotnej cestnej komunikácie. Z tohto dôvodu je navrhnuté zabezpečenie svahu potoka pomocou betónového oporného múru. Vybudovanie oporného múru je rozdelené celkovo na 8 úsekov a jeho realizácia by mala stáť župnú pokladnicu takmer 185 tis. eur s DPH.

V pláne investícií do opráv ciest na rok 2018 sa nachádza aj mostný objekt v obci Poruba, okres Prievidza. Rekonštrukčné práce na tomto moste nachádzajúcom sa na ceste III. triedy č. 1799 ponad Porubský potok si vyžadujú úplnú uzávierku mosta, a tým pádom aj obchádzkovú trasu. Z dôvodu momentálnej výstavby kanalizácie v obci Poruba však nie je možné obchádzkovú trasu vytvoriť, preto rekonštrukčné práce na moste zatiaľ nezačali. Z rozpočtu TSK bolo na rekonštrukciu mosta v Porube vyhradených takmer 200 tis. eur.

Všetky spomenuté mostné objekty sa nachádzali v nevyhovujúcom stave, preto župa pristúpila k ich komplexnej rekonštrukcii. „Teší ma, že okrem 48 úsekov ciest pristupujeme aj k oprave mostov a oporného múru. Tak ako pri cestách, tak aj pri spomínaných mostných objektoch je rekonštrukcia kompletne hradená z pokladnice Trenčianskej župy,“ uviedol trenčiansky župan Jaroslav Baška.

Obmedzenia v okolí opravovaných mostov sú minimálne, keďže rekonštrukcie mostných objektov prebiehajú v polovičnom profile. Ukončenie prebiehajúcich rekonštrukčných prác sa odhaduje do konca novembra 2018.

Zdroj: TSK

FB komentáre

Pridaj komentár