TRENČIANSKA TEPLÁ. Vo štvrtok podvečer sa konalo rokovanie Obecného zastupiteľstva. Volení zástupcovia rokovali hlavne o základnej smernici každej obce a mesta, o rozpočte na roky 2017 – 2019.

Prvý krát v tomto volebnom období rokovanie neviedol starosta obce Milan Berec, ale jeho zástupkyňa Kristína Bulková. Rozhodovanie prebehlo bez väčších konfliktov a rozpočet obce bol schválený. Verejnosť neprejavila o zasadnutie veľký záujem, napriek tomu, že sa rokovalo v miestnej Hasičskej zbrojnici.

Návrh rozpočtu tu.


FB komentáre

Pridaj komentár