TRENČIANSKA TEPLÁ. Prinášame vám záznam z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Trenčianska Teplá.

Zo záznamu sa mimo iného dozviete:

  • ktorý poslanec navrhol zvýšenie platov nepedagogickým zamestnancom v miestnej škole, o akú sumu a stanovisko zastupiteľstva k tejto téme
  • prebehla diskusia k autobusovým zastávkam pri mäsokombináte Hôrka a v smere na mesto Tr. Teplice. Kedy budú vymenené, prípadne či vôbec.
  • aká je situácia s nájomnými bytmi, aj o tom bola reč na dnešnom zastupiteľstve
  • čo sa udeje na ulici Podhájskej
  • pribudne nový zamestnanec na údržbu verejného poriadku
  • VZN o miestnom referende
  • rozprava o kamiónoch na ulici Štefánikovej
  • kontrolná činnosť v obci

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.

FB komentáre

Pridaj komentár