TRENČIANSKA TEPLÁ. Prinášame vám záznam z rokovania poslaneckého zboru v obci Trenčianska Teplám zo dňa 7.2.2018, ktorého hlavným bodom bola koncesná zmluva na verejné osvetlenie. Išlo o zámer zrealizovať verejné obstarávanie na koncesionára podľa koncesnej zmluvy na prevádzku a údržbu verejného osvetlenia v obci s maximálnou hodnotou koncesie 700.000 EUR na dobu 15 rokov.

Koncesná zmluva je typ zmluvy, ktorý sa uzatvára medzi verejnou organizáciou alebo inštitúciou a súkromným partnerom, tzv. koncesionárom. Táto zmluva je právnym základom uzatvoreným na základe Zákona o verejnom obstarávaní a môže slúžiť na zadávanie koncesií na dodávku prác, tovaru, poskytnutie služieb alebo služby a správu vo verejnom obstarávaní.

Poslanci neakceptovali návrh, ktorý im bol prednesený starostom obce Milanom Berecom aj v písomnej podobe. Nebolo prvý krát, že sa uvedeným zámerom poslanci zaoberali. Najviac aktívny bol poslanec Martin Jakúbek, ktorý prostredníctvom videoprojekcie upozornil, že zmluva by nebola pre obec prínosom a prospešná. Niektorí vyslovili aj názor, že nech sa s novou zmluvou vysporiada zastupiteľstvo, ktoré vzíde z volieb, ktoré sa uskutočnia koncom roka 2018. Dovtedy sa pri poruchách bude servisná firma objednávať jednotlivo podľa potreby.

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.

FB komentáre

Pridaj komentár