Výzva pre obyvateľov Bolešova, v sobotu buďte doma! Budete preventívne kontrolovaní! 

Výzva pre obyvateľov Bolešova, v sobotu buďte doma! Budete preventívne kontrolovaní! 

5. októbra 2016 0 Od Redakcia

Obecný úrad Bolešov v spolupráci s hasičmi oznamuje občanom, že na základe poverenia starostu obce Martina Ráca Dobrovoľný hasičský zbor obce Bolešov vykoná preventívne protipožiarne kontroly nehnuteľností v obci.

Preventívne protipožiarne kontroly budú vykonané dňa 8.10.2016 t.j. sobota v čase od 8.00 do 15.00 hodiny. 

Žiadame Vás, aby ste sa v tomto čase zdržiavali doma!

“Kontroly sa budú vykonávať v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Členovia kontrolných skupín obce pri vykonávaní preventívnych protipožiarnych kontrol sú oprávnení vstupovať do objektov, zariadení, vykonávať potrebné zisťovania a úkony fyzických osôb. Kontrolná skupina sa preukazuje písomným poverením, ktoré vydá obec a platí len spolu s občianskym preukazom.

Každý vlastník alebo užívateľ nehnuteľnosti je povinný umožniť kontrolnej skupine protipožiarnu prehliadku svojej nehnuteľnosti a to v rodinných domoch okrem bytov, obytných domov okrem bytov a v iných stavbách vo vlastníctve alebo užívaní fyzických osôb. Pri prehliadkach sa kontroluje predovšetkým suterén domu, kotle, krby, kachle, komíny, povaly, garáže, hospodárske budovy, dielne, ostatné pivnice a ďalšie priestory s rizikom vzniku požiaru. Prehliadky slúžia predovšetkým prevencii proti vzniku požiarov a ich účelom je upozorniť majiteľov na možné riziká vzniku požiarov.   

Prosíme všetkých občanov, aby vo vlastnom záujme umožnili kontrolným skupinám prehliadku vlastnej nehnuteľnosti, sami boli pri prehliadke nápomocní a rešpektovali požiadavky členov kontrolnej skupiny.

Členovia kontrolných skupín Vám poskytnú pomoc a rady na odstránenie závad, ktoré by mohli spôsobiť požiar. Preto Vás žiadame, aby ste ich pomoc vzali na vedomie a nedostatky neodkladne odstránili, chcú len ochraňovať Vaše životy a majetok,” uviedol Pavol Prna, predseda DHZO Bolešov. 

Zdroj: Pavol Prna, DHZO Bolešov 

FB komentáre