Významné ocenenie pre The Gospel Family z Novej Dubnice

Významné ocenenie pre The Gospel Family z Novej Dubnice

1. februára 2017 0 Od Redakcia

​Na návrh niekoľkých členov prezídia Európskej únie umenia (EUU) získal spevácky zbor The Gospel Family z Novej Dubnice jednohlasne cenu „Zlatá Europea“, ktorá je európskym titulom za umeleckú a kultúrnu činnosť. 

V Trenčianskom kraji (TSK) to celoročne žije vystúpeniami rôznych speváckych súborov, folklórnych skupín a iných umelcov, ktorí sa spoločne stretávajú na kultúrnych podujatiach, ktoré často podporuje aj TSK. Jedným z takýchto speváckych súborov je aj The Gospel Family z Novej Dubnice, ktorý vznikol v roku 2007, má približne 40 členov a jeho repertoár piesní tvoria prevažne tradičné gospelové „evergreeny“, ale aj klasika, pop, slovenské chrámové piesne, ako aj zborové chorály či iné rôzne štýly piesní. „Jednou zo skupín, ktorá zhodnocuje kultúru v Trenčianskom kraji, je aj The Gospel Family, vedená poslancom TSK Jurajom Hortom. Som veľmi rád, že ich niekoľkoročné úsilie bolo ocenené takouto významnou cenou. Gospel je zaujímavý žáner, mňa osobne očaril a teší ma, že práve v Trenčianskom kraji máme takéto hudobné zoskupenia,“ povedal predseda TSK Jaroslav Baška.

Pri hodnotení zboru The Gospel Family a jeho desaťročnej umeleckej činnosti, EUU s uznaním vyzdvihla jeho pestré repertoárové zameranie s výrazným akcentom na kresťanskú interpretačnú a hudobnú tvorbu. EUU ďalej ocenila mimoriadnu hodnotu všetkých koncertných vystúpení, silný prenos obsahu textov piesní na diváka, vynikajúce hudobné a pódiové aranžmány, ktoré účinne a pozitívne oslovia každého. „Pre nás je to veľká satisfakcia za to, čo už desať rokov robíme so skupinou nadšených ľudí. Keď si predstavím, že túto cenu od prezidenta EUU aj spolu s Václavom Havlom dostal napríklad aj gitarista kapely The Rolling Stones, tak je to pre nás veľká česť. Ostávame však pri zemi a ocenenie nás motivuje k tomu, aby sme pracovali ešte viac,“ uviedol vedúci skupiny a zároveň poslanec Zastupiteľstva TSK Juraj Hort.

EUU sa už dve desaťročia snaží podporiť alebo verejne oceniť významné umelecké alebo kultúrne aktivity v Európe, ako aj v ďalších krajinách sveta. Európske ceny v piatich kategóriách k dnešnému dňu odovzdali 300 laureátom zo 46 štátov na všetkých svetadieloch. V posledných troch rokoch sa EUU zameriavala na výber takých umeleckých a kultúrnych aktivít, ktoré poukazujú a sú zároveň dokladom historických duchovných základov a tradícií Európy. 

Zdroj: TSK

FB komentáre