DUBNICA NAD VÁHOM. Dnešným dňom sa otvoril druhý ročník detských Višegrádskych športových hier, ktoré sa tentokrát budú prioritne odohrávať v Dubnici nad Váhom.

V Oliwa rezorte v Trenčianskej Teplej sa stretli deti zo štyroch partnerských miest: slovenského mesta Dubnica nad Váhom, českých Otrokovíc, poľského Zawadzkieho a maďarského Vácu. Tradíciu pred rokom založili v Otrokoviciach a pokračujú v nej ďalej. Dnešným prvým dňom sa deťom začal program, ktorý nebude iba o športe, ale aj o zábave, výletoch a spoznávaní domácich tradícií. Športové podujatia budú prebiehať v Dubnici nad Váhom v okolí futbalového štadióna a v telocvični Základnej školy CI. Voľnočasové akcie si zasa deti užijú v Oliwa rezorte.

Deti prišli privítať aj zástupcovia jednotlivých partnerských miest. Hry sú zamerané pre jednotlivcov, ale aj pre kolektívy. Ide o atletiku, futbal a vybíjanú. Spolu sa športových hier zúčastní 120 detí.

V tomto článku vám budeme postupne pridávať foto a videogalériu postupne podľa dní.

2nd year of the Visegrad sport Games has been started by today. The children of four partner towns V4 have met in Oliwa Resort, Trenčianska Teplá. There were teams from Dubnica nad Váhom, Slovakia; Otrokovice, Czech Republic; Zawadzkie, Poland; Vác, Hungary. The tradition of these games was based in Otrokovice, Slovakia and it continues further. From this day, it has started interesting program for children which will be, not only, about sport, but also fun, trips, excursions and about getting to know local traditions. Sport events will take place in area of the local football stadium and at the gym of Primary school CI.

The representatives of individual partner towns came to welcome children as well. Games are mostly for individuals but also for teams. There will be athletics, football and dodgeball. 120 children will participate at this games.

We will be continuesly adding more photos and videos into this article as days goes by.

1. deň / 1st day

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.

2. deň / 2nd day

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.

večer – evening

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.

3. deň / 3rd day

Atletika / Athletics

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.

Popoludní a večer / afternoon and evening (Dubnický kaštieľ a Grotta, vyhodnotenie hier)

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.

4. deň / 4th day Trenčiansky hrad

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.

FB komentáre

Pridaj komentár