TRENČIANSKA TEPLÁ. Vo štvrtok 16.3.2017 sa opäť po štvrťroku zišli volení zástupcovia občanov obce Trenčianska Teplá. Na plánovanom rokovaní sa sa poslanci zdržali do neskorých večerných hodín.

Témami rozhodovania boli pozemky, záverečný účet obce a hospodárne vynakladanie finančných prostriedkov. Diskusia, miestami až roztržka, pretrvala v priebehu celého rokovania, ale to nie je výnimkou.

Ing. Pavol Masár

Objavil sa aj konflikt medzi poslancami Pavlom Masárom, Slavomírou Propperovou na jednej strane a Milanom Kubíkom na druhej strane a témou bol údajný konflikt záujmov poslanca Kubíka a jeho spoločnosti

Milan Kubík

ZUMIK s.r.o., ktorá vykonáva práce a služby pre obec Tr. Teplá. Milan Kubík sa nám bezprostredne po rokovaní zastupiteľstva odmietol k tejto téme vyjadriť. Budeme sa tomu ďalej venovať.

Tentokrát vám prinášame pohľad a zvuk z pohyblivej kamery a externého mikrofónu kamery, ktorá lepšie zaznamenala aktivitu a príspevky jednotlivých poslancov.

 

FB komentáre

Pridaj komentár