TRENČÍN. Podpisy pod petíciu za zastavovanie InterCity (IC) vlakov v Železničnej stanici v Trenčíne podpísalo od 14. 10. 2016 – 11. 11. 2016 na 317 hárkoch spolu 4 043 občanov z Trenčína i okolitých miest a obcí. 

“Ďakujeme všetkým za podporu petície i za spoluprácu. Petičné hárky spolu so sprievodným listom osobne doručí na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR primátor Richard Rybníček v pondelok 21. novembra 2016.

Mesto Trenčín týmto žiada, aby bola zohľadnená vôľa občanov podporená petíciou a aby bolo obyvateľom krajského mesta Trenčín, jeho širšieho okolia a vôbec každému umožnené využívať Železničnú stanicu v Trenčíne pre cestovanie IC vlakmi, zdôraznil Patrik Žák, poslanec Mestského zastupiteľstva v Trenčíne na sociálnej sieti. 

S myšlienku petície prišiel primátor Richard Rybníček, pretože existujú informácie, že napriek tomu, že od 11. decembra 2016 obnoví ŽSS prevádzku IC vlakov, s ich zastávkou v Trenčíne však nepočítajú.

„Ak to vnímame ako službu verejnosti, tak som presvedčený o tom, že takýto vlak má zastavovať v krajskom meste, kde sa momentálne buduje železnica za 240 miliónov eur. Sme presne na hranici medzi Bratislavou a Žilinou, tie vzdialenosti dostatočne veľké na to, aby tu IC vlak na chvíľu zastavil,“ tvrdí R. Rybníček.
Zdroj: Patrik Žák, Facebook

FB komentáre

Pridaj komentár