V Trenčíne zmizne 15 nelegálnych billboardov

V Trenčíne zmizne 15 nelegálnych billboardov

15. mája 2018 0 Od Redakcia

TRENČÍN. Asociácia vonkajšej reklamy (AVR) odstráni 10 ks nelegálnych reklamných stavieb na území mesta Trenčín. AVR po dohode s mestom Trenčín ohlásila odstránenie nepovolených reklamných stavieb v počte 15 ks na území mesta Trenčín príslušnému stavebnému úradu – teda Mestskému úradu Trenčín.

Ako ďalej uviedla hovorkyňa Mestského úradu Trenčín Erika Ságová, stavebný úrad v súlade s ustanoveniami stavebného zákona vydal AVR súhlas na odstránenie 10 ks nepovolených reklamných stavieb. 5 ks reklamných stavieb odstránili vlastníci stavieb. “Všetky spomínané nelegálne billboardy sú na súkromných pozemkoch, ich vlastníkov sme samozrejme najskôr vyzvali, aby ich odstránili, urobili tak len niektorí,” uviedla Ságová.

AVR je záujmové združenie vlastníkov reklamných stavieb registrované podľa stavebného zákona. Záujmové združenie vlastníkov reklamných stavieb je oprávnené po doručení súhlasu stavebného úradu s odstránením reklamnej stavby odstrániť reklamnú stavbu na náklady vlastníka reklamnej stavby. Podľa platných zákonov môže týmto spôsobom odstrániť nelegálnu reklamnú stavbu aj vlastník pozemku a stavby alebo osoba, ktorá má iné právo k pozemku alebo stavbe, na ktorých sa nelegálna reklamná stavba nachádza.

Odstránenie billboardov pri ceste II/507 Trenčín – Trenčianska Turná bude realizované v stredu 16. 5. 2018 – od 8.00 h – od nového mosta smerom k Tescu.

Foto: pixabay.com

FB komentáre