V Ladcoch prečíslujú domy

V Ladcoch prečíslujú domy

29. novembra 2016 0 Od Redakcia

LADCE. Obec musí prečíslovanie uskutočniť z dôvodu prijatia nového zákona o Registri adries, ktorý je v platnosti od 1.7.2015.

“Obec Ladce  nemá správne  číslovanie domov. Určite sa každý z občanov čuduje, prečo má v občianskom preukaze číslo domu napr. 120/120.  Toto nie je v súlade so zákonom a Obec to musí  urobiť tak, ako je stanové zákonom. Preto sa musí robiť prečíslovanie domov.

Poslanci schválili jednoduchší variant:
–  prečíslujú sa iba Tunežice a časť Horných Ladciec (nakoľko tu je potrebné doplniť názvy ulíc) a jedna ulica v Ladcoch (novostavby Za kaštieľom) a pridelia  sa všetkým domom v obci nové orientačné čísla, tak ako majú správne byť. Súčasné názvy ulíc by zostali, tie by sa nemenili,
 a tiež by zostali aj súpisné čísla v Ladcoch a Horných Ladcoch. Nové súpisné čísla by boli iba v Tunežiciach.

Občianske preukazy si musia občania dať urobiť nové (pri prečíslovaní z úradnej moci neplatia poplatok za vydanie nového OP).

Občania, ktorým by sa menilo iba orientačné číslo by si nemuseli ihneď robiť nový OP ale až po skončení  jeho platnosti. Ostatné doklady si musí následne občan vybaviť nové (kartička poistenca, ….). Prečíslovanie by sa týmto spôsobom dotklo cca 600 občanov z 2 200, ktorí vlastnia OP.

A na záver:  prečíslovanie nie je “nápad” niekoho. Neustále meniace sa zákony prinášajú následne činnosti ktoré nie sú príjemné ani úradom
ale ani občanom. Keby mala obec číslovanie v poriadku určite by sme ho nemuseli robiť,” uviedla Ľubomíra Porubčanová, referentka OcÚ- matrika. 


Zdroj: www.ladce.sk, foto Facebook

FB komentáre