V Dubnici nad Váhom pribudli na cestách žlté čiary

V Dubnici nad Váhom pribudli na cestách žlté čiary

28. septembra 2016 0 Od Redakcia

V Dubnici nad Váhom, okres Ilava, pribudla na cestách a parkoviskách nová vodorovná dopravná značka. Žlté čiary znamenajú zákaz. 

Značky sú vyznačené pri odpadových kontajneroch. Mesto pristúpilo k tomuto kroku preto, že pri odvoze klasického komunálneho odpadu alebo separovaného zberu vznikal problém s manipuláciou zberných nádob. Napriek tomu, že v meste sa zvýšil počet parkovacích miest, niekedy počty nestačia a vodiči parkovali tesne pri zberných nádobách. 

Výklad značenia je v zákone jasný. Pozdĺž čiary z oboch strán je vozidlom zakázané zastaviť alebo stáť, inak vám hrozí pokuta. 

Autor: Martin Guliš 

FB komentáre