TRENČÍN. Zážitkový parčík o výmere takmer 800 m2 má slúžiť na stimuláciu zmyslov klientov Centra sociálnych služieb DEMY v Trenčíne s rôznymi formami hendikepu. Záhradu možno považovať za exteriérové prevedenie štandardných multisenzorických miestností, ktoré významne skvalitní poskytovanie sociálnych služieb v zariadení.

Na pozemku v areáli Centra sociálnych služieb DEMY (CSS – DEMY), kde sa dnes nachádza výnimočná zážitková záhrada, malo pôvodne vyrásť špecializované zariadenie pre ľudí s diagnózou autizmus. To napokon Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) ako zriaďovateľ CSS – DEMY vybudoval v inej časti areálu a dnes už poskytuje služby tridsiatke klientov s touto diagnózou. Rok po jeho otvorení však našiel využitie aj pozemok, kde malo byť centrum vybudované pôvodne. Takmer 800 m2 je dnes premenených na oddychový park a zážitkovú záhradu. Klientom CSS – DEMY toto unikáte miesto v stredu 3.októbra 2018 oficiálne odovzdali do užívania. „Teším sa, že sa ani nie po roku v CSS – DEMY opäť stretávame pri takejto peknej príležitosti. Minulý rok sme o takomto čase otvárali nové autistické centrum, dnes zariadeniu pribudla zážitková záhrada. Chcem preto poďakovať všetkým, ktorí sa o vybudovanie tohto parku zaslúžili, či už finančne alebo akýmkoľvek iným spôsobom,“ neskrýval potešenie župan TSK Jaroslav Baška.

Myšlienka vybudovať oddychový a zároveň stimulačný priestor v areáli zariadenia má približne jeden rok. Prišiel s ňou riaditeľ zariadenia Tibor Gavenda, ktorý pri otvorení záhrady vyjadril radosť nielen z rýchlej realizácie projektu, ale aj z ústretovosti, s ktorou sa stretol pri hľadaní partnerov. „Je pre nás malým zázrakom, že sa nám približne za rok podarilo tento pekný projekt zrealizovať, a to predovšetkým vďaka dobrým ľuďom. Pôvodne sme plánovali len vytvoriť klasický park, nakoniec sme sa rozhodli preniesť existujúce typické Snoezelen miestnosti do exteriéru. Hľadali sme množstvo inšpirácií predovšetkým v zahraničí, až sme vytvorili projektový návrh,“ vysvetlil riaditeľ zariadenia.

Výstavba parčíka v hodnote bezmála 60 tisíc eur bola zrealizovaná vďaka sponzorským príspevkom a darom. „Videl som, ako pán riaditeľ Gavenda dokáže svoju obrovskú pozitívnu energiu a entuziazmus rozdávať aj klientom. Keď mi ukázal projekt novej záhrady, veľmi ma zaujal a súhlasil som, že sa budem na jej realizácii podieľať. Človek by mal myslieť aj na druhých a v rámci svojich možností pomáhať. Mali by sme tu po sebe niečo zanechať,“ uviedol hlavný sponzor projektu Dušan Guľáš.

Nový parčík pri CSS – DEMY v Trenčíne ponúka ako bezbariérový prístup pre klientov s obmedzenou schopnosťou pohybu, tak aj trávnaté plochy a bylinkový záhon. Práve na jeho tvorbe sa podieľali aj samotní klienti zariadenia spolu s ich rodinami. V centrálnej časti záhrady sa nachádza trávnik, ktorý bude slúžiť na posedenie na deke či tulivaku alebo na jednoduché druhy loptových alebo iných hier. Okrem oddychu na lavičkách či v tieni stromov by mal však park slúžiť predovšetkým na zmyslovú stimuláciu, nakoľko parčík je doplnený o prvky drobnej architektúry vo forme farebných slnolamov, zrkadiel, zvonkohier, rôznych dotykových tabúľ. „Jedným z cieľov je, aby prijímatelia sociálnej služby aj s rodinami mohli svoj voľný čas stráviť čo najviac vo vonkajšom prostredí, druhým, aby si klienti mohli prostredníctvom zabudovaných panelov a ostatných pomôcok stimulovať svoje zmysly ako hmat, čuch, zrak, chuť a tak ďalej,“ spresnil riaditeľ Gavenda. Zážitková záhrada je vôbec prvou záhradou svojho druhu v rámci zariadení sociálnych služieb v Trenčianskom samosprávnom kraji a svojím rozsahom zrejme aj v rámci územia celej Slovenskej republiky.
Zriadenie CSS-DEMY poskytuje sociálnu službu 50 deťom vo veku prevažne do 26 rokov v domove sociálnych služieb a sociálnu službu 30 klientom v špecializovanom zariadení pre odkázané fyzické osoby po ukončení povinnej školskej dochádzky s diagnózou autizmus.

Zvyšovanie miezd pokračuje aj v budúcom roku

Vzhľadom na mentálne i fyzicky náročnú prácu zamestnancov zariadení sociálnych služieb TSK každoročne pristupuje k zvyšovaniu ich miezd nad rámec vyššej kolektívnej zmluvy. Od 1. januára budúceho roka bude zvýšenie ich finančného ohodnotenia ešte o niečo výraznejšie. „Tých zamestnancov, ktorí zarábajú najmenej, sa bude týkať zvýšenie mzdy od 17 až do 27%. Čiže navýšenie prekročí výšku 10%, ktorá je dohodnutá v kolektívnej zmluve. V rozpočte TSK bude toto zvyšovanie platov predstavovať čiastku vyššiu ako 5 miliónov eur, pričom najväčší balík pôjde práve do centier sociálnych služieb,“ dodal na záver predseda TSK Jaroslav Baška.

Zdroj: TSK

FB komentáre

Pridaj komentár