TRENČÍN. Stredná odborná škola letecko – technická v Trenčíne (SOŠ – LT), jediná svojho druhu na Slovensku, otvorila svoje brány pre verejnosť a záujemcov z celého Slovenska, aby prezentovala svoje študijné odbory, prácu a uplatnenie študentov.

O prednášku a prezentáciu študijných odborov malo záujem množstvo mladých ľudí, zaplnili dve prezentačné miestnosti. V posledných rokoch škola vynaložila nemalé finančné prostriedky do moderného vybavenia dielní odborného výcviku pre letecké, elektrotechnické i automobilové odbory. Súčasťou dielní sú aj nové automobily vyrábané na Slovensku. Aj absolventi ostatných študijných a učebných odborov majú vytvorené dobré podmienky pre uplatnenie na trhu práce. Formou duálneho vzdelávania sa uplatnia takmer všetci, ktorí chcú.

“SOŠ – LT je jediná stredná škola na Slovensku, ktorá sa špecializuje na letecké odbory. Tieto odbory sú veľmi žiadané a v súčastnosti sú aj nedostatkové študijné odbory. Uplatnenie v praxi je obrovské, nezamestnanosť týchto odborov je prakticky nulová. Ak si chcú študenti zabezpečiť skvelú budúcnosť so skvelou technikou, hlavne s leteckou, tak toto je jediná šanca ako sa k takejto technike dostať a letecká technika je asi v súčastnosti to naj aj najbezpečnejšie, čo môžu študovať,”  uviedol pre IMPULZ.PRESS Stanislav Malec, riaditeľ SOŠ – LT Trenčín.

Študent SOŠ – LT  Martin Vencel, odbor mechanik lietadiel mechanika, si školu pochvaľuje: “Táto škola ponúka študentom kvalitné vzdelanie v tomto obore, ponúka vysoké možnosti technológie a vzdelávania.”

 

 

Na škole sa študujú nasledovné študijné odbory:

Mechanik lietadiel mechanika – údržba, opravy a skúšky lietadiel

Mechanik lietadiel – avionika – zostavovanie, nastavovanie, udržiavanie a opravy palubných lietadlových prístrojov a zariadení, diagnostika systémov na lietadlách, obsluha špeciálnych skúšobných zariadení

Technika a prevádzka dopravy – výkon podnikateľských a technicko hospodárskych funkcií v oblasti dopravy

Mechanik elektrotechnik – ovládanie automatického riadenia výrobných procesov, na používanie PC v automatizačnej technike, ovládanie základných elektronických zariadení, elektropríslušenstva spotrebnej techniky, ovládanie diagnostických a meracích zariadení používaných na odstraňovanie porúch spotrebnej techniky

Mechanik hasičskej techniky – príprava žiakov na riadenie, obsluhu, opravy a kontrolu hasičskej techniky a prístrojov

Autoopravár mechanik, Autoopravár elektrikár – samostatné vykonávanie činnosti pri výrobe, servise a opravy automobilov

Mechanik opravár – hasičská technika, mechanik elektronických zariadení, strojný mechanik, strojárstvo

FB komentáre

Pridaj komentár