TRENČIANSKA TEPLÁ. Obec Trenčianska Teplá, kultúrna komisia a a Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne pozývajú na už tradičné podujatie Veľkonočné variácie, ktoré sa uskutočnia v Hasičskej zbrojnici.

Návštevník si bude môcť pozrieť výstavu tradičných veľkonočných výrobkov spojených s predajom, ukážky ľudových remesiel, ochutnávka teplanských šišiek, výstava prác žiakov materskej školy. O 16:30 h. popoludnie spríjemní vystúpenie FS Teplanka.