OMŠENIE. V obci pod Omšenskou Babou rešpektujú tradície a kultúra predošlých generácií im nikdy nebola cudzia.

Koronakríza sa zdá sa končí a tak sa postupne dostáva život do starých koľají. TJ Žihlavník Omšenie pozýva na pálenie jánskych ohňov.