KOŠECA. Kultúrna komisia v spolupráci s Obecným úradom v Košeci opäť pripravili tradičnú Fašiangovú zábavu, spojenú s pochovávaním basy.

Program sa začne 2. marca 2019 o 20:00 hod. v miestnom Kultúrno – športovom centre. Hrať bude dychová hudba Košečanka a neskôr DJ.