KOŠECA. Budúci týždeň v sobotu si budete môcť vychutnať atmosféru tradičnej zabíjačky. Výroba výrobkov, ochutnávka, predaj výrobkov priamo na mieste.

Vďaka Obecnému úradu Košeca budete môcť ochutnať zabíjačkovú kapustnicu, klobásky, rôzne druhy slaniny, tlačenku, masť, lalok, jaternice, oškvarky a podobne.