TRENČIANSKA TEPLÁ. Obec Trenčianska Teplá a kultúrna komisia pozývajú na oslavu fašiangov na obecnom trhovisku pri Obecnom úrade Trenčianska Teplá.

Program spolu so sprievodom začne o 14:00 hod.