TRENČIANSKY KRAJ. Financie z Participatívneho-komunitného rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja (PaKR TSK) smerovali v premiérovom i aktuálnom ročníku okrem iného aj na nákup či obnovu krojového vybavenia.
Začiatok nového roka na Trenčianskej župe otvoril možnosť predkladať rôznorodé projekty v rámci druhého ročníka PaKR TSK. Svoje miesto medzi nimi našli aj nápady uchovania regionálnych tradícií zakúpením krojov či jeho jednotlivých súčastí. Tento rok sa v rámci PaKR TSK rozhodlo predložiť projekt nákupu či doplnenia krojového vybavenia šesť žiadateľov v celkovej výške viac ako 13 tisíc eur. Folklórny súbor Trenčan zaň napríklad plánuje nakúpiť 20 párov tanečných čižiem. Mesto Považská Bystrica sa po minuloročnom úspešne predloženom projekte zapojilo do PaKR TSK znova, tentokrát so zámerom rozšíriť zbierkový fond krojov a repertoár vystúpení Folklórneho súboru Považan o oblasť Praznov. Vytvoriť si obraz folklórno-umeleckého vyobrazenia regiónu pomôže 8 nových dámskych a 8 pánskych krojov.

Vďaka novým detským krojom spoznajú slovenské ľudové tradície a zvyky, našu kultúru a dedičstvo aj deti navštevujúce Materskú školu v Novom Meste nad Váhom. Materská škola plánuje kúpiť 22 dievčenských a 22 chlapčenských krojov. Modro-biele myjavské kroje s bielym čepcom sú jednou z výrazných charakteristík myjavského regiónu. Zakúpiť dva ženské, dva mužské, tri dievčenské, tri chlapčenské kroje, osem mužských halien sa podujala nezisková organizácia Rozvoj cestovného ruchu Myjavských kopaníc pôsobiaca v regióne. Tá časť získaných finančných prostriedkov vyčlení aj na opravu krojov vystavovaných v Gazdovskom dvore v myjavskej miestnej časti Turá Lúka. Posolstvo kultúrnych dejín odovzdáva v kraji už viac ako 15 rokov aj Folklórny súbor Senior Vršatec. Zatraktívniť svoj repertoár sa rozhodli kúpou 10 ženských a 10 mužských terchovských krojov pre tanečné páry. Ušiť doposiaľ etnológmi neprebádaný mužský Rybianský kroj si zaumienili zase v občianskom združení Bebran. Pôjde o krojový lajblík, mužské krojované nohavice a zimné kabanice.
Minulý rok v rámci prvého ročníka PaKR TSK smerovali financie vo výške viac ako 3,7 tisíca eur na nákup krojov pre Folklórny súbor Považan a vydanie knižnej publikácie o očkovskom kroji. V Považskobystrickom okrese obohatili nové kroje z oblasti Záriečia repertoár vystúpení Folklórneho súboru Považan o oblasť Púchovskej doliny. Tá je síce práve na folklórne tradície a zvyky bohatá, no v súbore bola pred nákupom krojov zastúpená najslabšie. Kniha o očkovskom kroji, ktorá bola jedným z piatich projektov PaKR TSK v Novomestskom okrese, uchová tajomstvo vzniku tohto na výšivky bohatého kroja a jeho jednotlivých súčastí aj pre budúce generácie. Projekt podporený v rámci prvého ročníka Participatívneho-komunitného rozpočtu TSK zachytáva nielen vývoj spomínaného kroja, ale aj jeho využitie v každodennom živote našich predkov. Pridanou hodnotou publikácie je navyše fotografická príloha.

Župa si folklórne dedičstvo predkov váži

V januári tohto roku prišla Trenčianska župa s nápadom vydať publikáciu o kultúrnom dedičstve našich predkov. „Trenčiansky kraj je naozaj bohatý na ľudové tradície a zvyky, preto ma veľmi teší, že župa môže finančne pomôcť nákupu či obnove krojového vybavenia. Zachovať dedičstvo a poklad našich predkov sme sa na župnom úrade rozhodli aj prostredníctvom knižnej publikácie, na ktorej stránkach budú hlavnými aktérmi ľudia, pre ktorých sa folklór stal akýmsi zmyslom života,“ uviedol trenčiansky župan Jaroslav Baška na margo zámeru župy uchovať regionálne tradície pre budúce generácie v knižnej podobe. Kniha o folklórnych súboroch, skupinách, dychových hudbách, heligonkároch či trombitášoch pomaly naberá kontúry, svetlo sveta uzrie pravdepodobne začiatkom budúceho roka.

Zdroj: TSK

FB komentáre

Pridaj komentár