Trenčianska župa plánuje rekordnú  investíciu do opráv ciest

Trenčianska župa plánuje rekordnú  investíciu do opráv ciest

9. januára 2017 0 Od Redakcia

Kvalitné cesty sú základnou požiadavkou vodičov. Suma, ktorú Trenčiansky samosprávny kraj (TSK), na čele s predsedom Jaroslavom Baška,  investuje do súvislých opráv sa opäť zvyšuje. V tomto roku bude v histórii Trenčianskej župy najvyššia: do ciest kraj plánuje investovať spolu 5 mil. €.

Ako informoval TSK, od čiastkových opráv výtlkov na cestách II. a III. triedy, ktoré sú v správe Správy ciest TSK, župa ustúpila už v roku 2015. Vo svojom vlastníctve má 347,168 km ciest II. triedy, 1 134,057 km ciest III. triedy  a  635 mostov. Mnohé z nich sú vo veľmi zlom, až havarijnom stave. Aj preto župa do ciest investuje stále viac finančných prostriedkov. Môže tak robiť aj vďaka racionalizačným opatreniam a šetreniu financií prostredníctvom elektronických aukcií, či elektronického kontraktačného systému. 

Od roku 2014 financie určené do opráv ciest každoročne rastú. Kým v roku 2014 po rozpočtovom provizóriu TSK vo svojom rozpočte vyčlenil na tento účel takmer 2,1 mil. €, v ďalších rokoch tieto čísla rástli. V roku 2015 TSK kraj vyčlenil na súvislé opravy ciest dodávateľským spôsobom 3 mil. €, za ktorú opravil celkovo 30 km cestných úsekov. Zároveň Správa ciest TSK zrealizovala vlastnými kapacitami v rámci bežnej údržby opravy ciest za viac ako 365 tis. €. O rok neskôr, v roku 2016, poslanci Zastupiteľstva (Z TSK) v rozpočte schválili takmer 3,6 mil. €, za ktoré sa opravilo celkovo 17 úsekov ciest s dĺžkou viac ako 34 km. Navyše, vďaka úspore finančných prostriedkov kraj v spolupráci so SC TSK zrealizoval opravu ďalších 3 úsekov ciest v dĺžke takmer 3 km, takže do ciest sa spolu investovalo viac ako 3,7 mil. €. Okrem toho Správa ciest TSK v roku 2016 zrealizovala dodávateľsky ďalšie opravy asfaltových povrchov v celkovej sume takmer 364 tis. €.  

V porovnaní s rokom 2016 sa na tento účel v roku 2017 ráta so sumou vyššou o 440 tis. €, t. j. do opráv ciest dodávateľským spôsobom župa zainvestuje v roku 2017 rovné 4 mil. €. V navrhovanom pláne opráv ciest dodávateľským spôsobom kraj ráta s opravou 34 úsekov v celkovej dĺžke takmer 38 km na území všetkých okresov. V roku 2017 kraj zároveň počíta s investíciou ďalšieho 1 mil. € určeného na realizáciu veľkoplošných opráv ciest II. a III. triedy TSK, spolu tak župa vyčlenila na opravy ciest v kraji 5 mil. €.

K najdlhším úsekom, ktoré by sa mali v roku 2017 dočkať z rozpočtu TSK súvislej opravy, patrí 4,6 km dlhý úsek cesty Lúky – Lazy pod Makytou – Čertov (okres Púchov), v okrese Trenčín 2,2 km úsek cesty Neporadza – Motešice, v okrese Ilava je to napr. 2 km úsek cesty vedúcej od Zliechova až po hranicu so Žilinským samosprávnym krajom.

Zdroj: TSK

FB komentáre