TRENČÍN. Najväčšia a najvýznamnejšia mestská investičná akcia dala po približne roku novú tvár Mierovému námestiu v krajskom meste. I po rekonštrukcii si zachovalo svoju jedinečnú atmosféru pod hradom Matúša Čáka Trenčianskeho.

Historické centrum Trenčína nesie názov Mierové námestie od roku 1962 a k zmene nedôjde ani po jeho rekonštrukcii. Od roku 1987 je celkom zaslúžene mestskou pamiatkovou rezerváciou.

„Veríme, že tak, ako bolo Mierové námestie kedysi centrom verejného života, miestom korzovania a spoločných stretnutí, bude tomu tak i po jeho komplexnej obnove,“ povedal primátor Richard Rybníček. „Mierové námestie je srdcom a dušou Trenčína. Jeho rekonštrukcia bola jedným z najväčších a najrozsiahlejších zásahov od prelomu 12. a 13. storočia. K obnove námestia sme pristupovali veľmi citlivo, je výsledkom niekoľkoročnej diskusie a participácie odbornej i laickej verejnosti. Chcem poďakovať majiteľom budov, ich obyvateľom, podnikateľom a vôbec všetkým Trenčanom, ktorí trpezlivo znášali celý rok obmedzenia spôsobené rekonštrukciou,“ dodal.

Mesto investovalo do obnovy námestia takmer 3,2 mil. eur. Zhotoviteľom rekonštrukcie, ktorá sa začala 20. apríla 2017 boli Cesty Nitra, a. s. Súbežne s touto mestskou investičnou akciou obnovili opotrebované inžinierske siete na svoje náklady ich správcovia. Trenčianske vodárne a kanalizácie vymenili vyše 1200 metrov vodovodov a viac ako 650 metrov kanalizácie. Rekonštruovali všetky prípojky. Plynári obnovili asi 1300 metrov plynárenských zariadení. Svoje siete zrekonštruovala i Západoslovenská distribučná, a.s.

Nové prvky na námestí

Autormi architektonického návrhu novej podoby Mierového námestia sú Ivan Wahla a Tomáš Rusín z brnianskeho ateliéru RAW. „Mierové námestie má obrovskú európsku hodnotu. Ešte viac ho posilňuje fontána Marca Aurelia, okolo ktorej sú bronzové dosky s dátami z dejín Trenčína,“ vyjadril sa Tomáš Rusín.

Na námestí sú rozšírené chodníky, celé je bezbariérové, má nové pódium z tropického dreva, nové lavičky, smetné koše, cyklostojany pre 62 bicyklov. „Chodníky na námestí boli pôvodne z liateho asfaltu. Ten je dnes nahradený novými prírodnými materiálmi. Kocky na povrchu námestia sú nanovo poukladané a doplnené. Pribudli objekty architektúry, umelecké prvky. Ide o námestie s parametrami 21. storočia,“ hovorí výkonný riaditeľ spoločnosti Cesty Nitra Juraj Serva. Námestie je vybavené inteligentným, integrovaným osvetlením. Nový typ osvetlenia bude súčasťou novej koncepcie smart city a bude ho možné ovládať na diaľku. V rámci stĺpov osvetlenia sú integrované – LED osvetlenie, wifi, ozvučenie a kamery. Trenčín je po Budapešti druhé mesto v Európe s takýmto typom integrovaného osvetlenia. V stredovom ostrovčeku je nový trávový koberec. Pred kostolom na námestí je bronzový model mesta z dielne domáceho autora Igora Mosného. Na námestí sa ešte počíta s osviežovačmi.

Bronzová fontána Marca Aurelia

Okrem slávneho nápisu na hradnej skale bude jeho rímsku minulosť pripomínať aj nový vodný prvok – bronzová fontána Marca Aurelia v centrálnom priestore námestia. Fontána predstavuje bronzovú misu s prepadávajúcou vodnou hladinou. Súčasťou fontány je aj dvojitá bronzová zvlnená stena s korytom na vodu, ktorá padá do misy. Na zvlnenej ploche je rímskymi písmenami uvedený citát Marca Aurelia v slovenčine i latinčine:

Memento tamen neminem aliam amittere vitam quam ipsam eam quam vivat neque aliam vivere quam eam quam amittat.

Pamätaj, že každý stráca len ten život, ktorý prežíva a prežíva len ten, ktorý stráca.

Písmená sú vyleštené do zlatistého lesku. Symbolika plynúceho života je stvárnená zvlnenou bronzovou stenou, ktorá je aj symbolom bronzovej vlajúcej zástavy v smere predpokladaného príchodu rímskych légií na územie Laugaricia. Autorom fontány je akademický sochár a dizajnér Jiří Plieštik. „Výroba trvala 9 mesiacov. Diely misy odliala zlievareň v Novom Ransku a druhé teleso sochy podľa môjho modelu odliala zlievareň v Tuhani u Neratovic. Toto bol môj najnáročnejší projekt. Železo s vami pri práci hovorí, kameň, aj ten najtvrdší, mlčí, ale dá sa opracovať. Ale bronz, ten si robí, čo chce a je nepredvídateľný,“ povedal krátko po uvedení fontány do prevádzky J. Plieštik.

Vzácne nálezy pri obnove námestia

Počas rekonštrukcie historického centra Trenčína robili svoju prácu aj archeológovia. Ich prieskum sa začal 28. apríla 2017 a neboli sklamaní. Hneď v území medzi mestským úradom a stredovým ostrovčekom našli dlažbu, ktorú pravdepodobne Trenčania vybudovali po katastrofálnej povodni v roku 1625. Dnes je prezentovaná priamo na povrchu námestia.

V polovici júna 2017 objavili v priestore medzi hotelom Elizabeth a Trenčianskym múzeom tzv. hornú bránu, ktorá bola v stredoveku súčasťou mestského opevnenia. „Ide o základy brány, ktorá je v prameňoch nazývaná aj ako Vodná brána, pretože sa nachádzala v blízkosti bočného ramena rieky Váh,” povedal Róbert Májsky zo Slovenského archeologického a historického inštitútu (SAHI). Kedysi bola jednou zo vstupných brán do mesta. Medzi ďalšie nálezy patrí murivo mestského šľachtického paláca a bývalej tlačiarne pri banke na námestí. Pôdorysy týchto nálezov sú prezentované na povrchu iným typom i farbou dlažby. V ich blízkosti budú osadené i liatinové tabule s informáciou o Hornej bráne v slovenskom i anglickom jazyku.

V rámci otváracieho dňa si mohli návštevníci pozrieť aj ako sa mení vzhľad podchodu, pod ulicou Hasičskou, šikovnými rukami mladých ľudí pomocou sprejov a štetcov.

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.

FB komentáre

Pridaj komentár