DUBNICA NAD VÁHOM. Dňa 12.6.2018 ste nás informovali, že na sídlisku Pod Hájom, tvz. “účko”, je vážne poškodené svietidlo a hrozí možné nebezpečenstvo úrazu. Začali sme sa týmto problémom zaoberať za vás.

Svietidlo bolo z časti hrdzavé a hrozil pri možnom páde úraz, alebo poškodenie vozidla. Zisťovali sme, kto je za situáciu zodpovedný a zistili sme, že podľa oficiálnej stránky mesta Dubnica nad Váhom sa o údržbu svietidiel stará spoločnosť ELTODO s.r.o. Košice, ktorú zazmluvnilo mesto Dubnica n/V ešte v roku 2004. Podľa pokynov bolo toto osvetlenie nahlásené prostredníctvom formulára, ktorý je jednoduchý a prehľadný.

Podľa našich informácii kontaktoval mesto medzičasom aj miestny občan v rovnakej veci. Dnes, cca 24 hodín od nahlásenia poškodenia, je svietidlo vymenené. Je chvályhodné, že sa tento problém podarilo rýchlo vyriešiť. Možno si povieme, že tak to má byť. No je veľmi dôležitá spolupráca občana v podobných prípadoch. Tak, ako sa zachoval Peter H. tým, že si všimol a konal. Veď nakoniec, tak ako sa staráme o svoje príbytky, nemalo by nám byť cudzie ani naše mesto, v ktorom žijeme. Vždy to je o tom, ak nebudeme ľahostajní k svojmu okoliu, bude aj okolie podľa toho vyzerať.

Pred opravou

Zdroj: Facebook

Po oprave

FB komentáre

Pridaj komentár