Tento rok je tomu presne štvrť storočie, čo Valné zhromaždenie OSN vyhlásilo 22. marec za Svetový deň vody. Témou ročníka 2017 sa stala odpadová voda. 

Odborníci pri tejto príležitosti apelujú, že približne 663 miliónov ľudí nemá dostatočný prístup k pitnej vode či základným hygienickým podmienkam a vyzývajú k obozretnému nakladaniu s existujúcimi zdrojmi. Cieľom iniciatívy Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Zelená žup je znížiť svoju ekologickú stopu, šetriť dostupnými zdrojmi a tiež zvýšiť environmentálne povedomie obyvateľov kraja. V rámci tejto iniciatívy je v súvislosti so zajtrajším medzinárodným dôležitá podpora využitia obnoviteľných zdrojov energie, elektromobily ti, nemotorovej dopravy či znižovanie energetickej náročnosti.

Z množstva podujatí organizovaných k tomuto dňu na Slovensku sú veľmi populárne bezplatné rozbory vody zo studní, ktoré môžu obyvatelia nášho kraja využiť na viacerých miestach. Vodu je možné v tomto termíne podrobiť analýze napríklad vo vodárenských spoločnostiach, orgánoch verejného zdravotníctva a ďalších inštitúciách. Na území kraja tieto služby budú poskytovať Západoslovenská vodárenská spoločnosť alebo Trenčianske vodárne a  kanalizácie.  poskytujú dňa. Považská vodárenská spoločnosť bezplatné rozbory vody nerobí, organizuje však besedy v školách a exkurzie so žiakmi. „Vlastník individuálnej studne, ak ju využíva na pitné účely, mal by si dať analyzovať kvalitu vody aspoň raz ročne. V rámci aktivít Svetového dňa vody inštitúcie najčastejšie vyšetrujú množstvo dusičnanov a dusitanov vo vode,“ uviedla Lenka Skalická, hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva.

V súvislosti s vodou, je tiež potrebné vyzdvihnúť mimoriadne bohatstvo kraja, ktorým sú termálne a minerálne pramene, pri ktorých vznikli vyhľadávané kúpeľné mestá. Medzi najvýznamnejšie v Trenčianskom kraji patria kúpele Trenčianske Teplice, Bojnice a , Nimnica alebo a tiež Malé Bielice. „Liečivú silu minerálnych prameňov môžu obyvatelia trenčianskeho regiónu okúsiť nielen počas Svetového dňa vody, ale počas celého roka. Minerálnu vodu, ktorá pomôže pri rôznych zažívacích ťažkostiach, je možné ochutnať napr. v Nimnici. Špecifickú sírnatú liečivú vodu môžu záujemcovia vyskúšať v Bojniciach, v Trenčianskych Tepliciach sa zase kúpeľní hostia môžu okúpať vo  vápenato-horečnatej a sírnatej vode s teplotou 37 až 40 ºC,“ ozrejmila Eva Frývadská, výkonná riaditeľka  krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Trenčín región.

Zdroj a foto: Ts TSK

FB komentáre

Pridaj komentár