OMŠENIE. V obci pod Omšenskou babou sa množia sťažnosti na vhľad koryta potoka Teplička, ktorý preteká centrom obce. Pýtali sme sa za vás kompetentných, aké riešenie ponúkajú.

Už 25. mája 2017 bolo na Obecnom úrade Omšenie iniciované stretnutie vedenia obce so správcom potoka Správou povodia stredného Váhu II. Tu obec vzniesla požiadavky, ktoré bolo nutné neodkladne uskutočniť. Bola dohodnutá postupnosť jednotlivých krokov. Ani po 40. dňoch sa však s kosením nezačalo. Nebezpečné je aj zábradlie okolo vodnej nádrže Baračka, ktoré sa nachádza v katastri obce Omšenie. Časť zábradlia však akoby nemala správcu, ktorý by sa oň staral. Napriek tomu z času na čas sa malé opravy uskutočnia, vedenie obce však nevie kto ich vykonáva.

Starosta obce Alojz Marček je zo situácie sklamaný: “Poškodzuje to nie len renomé obce v očiach jej návštevníkov a turistov, ale stavia starostu a poslancov Obecného zastupiteľstva do pozície nečinných a tých, ktorí vo veci nekonajú. Občanov ani návštevníkov nezaujíma, kto je zodpovedný za vzniknutý stav, oni to vnímajú ako závažný nedostatok a domáhajú sa právom nápravy, resp. urýchleného riešenia. “

Správa povodia stredného Váhu okrem iného v stanovisku uviedla: “Obhliadka nepotvrdila výskyt významnejších nánosov. Tok v obci má dobré spádové pomery a koryto v obci je upravené na tzv. storočnú vodu, čo zodpovedá všetkým požiadavkám  zabezpečenia povodňovej ochrany z hľadiska platnej legislatívy. Trávny porast vyrastajúci z lokálnych a z hľadiska prietočnosti nevýznamných nánosov pôsobí neesteticky čo bolo mnohokrát udávané ako najväčší problém pre občanov obce, tento aspekt pri výkone svojich povinností správcu toku však bohužiaľ nemôžeme považovať za svoju prioritu.

Čo sa týka požiadavky na opravu kamenného opevnenia koryta, naša organizácia prisľúbila opravu jeho poškodených častí v priebehu tohto roku, predpokladaný horizont vykonania prác je august.

Aktuálne na toku Teplička sú pokosené Tr. Teplice, takmer celé územie obce Trenčianska Teplá pričom presun do zmieňovanej obce Omšenie pod ktorú katastrálne spadá aj vodná nádrž Baračka je plánovaný koncom súčasného pracovného týždňa, následne Dolná Poruba, ktorá si kosby rieši zväčša sama.”

Viac informácií v priloženej reportáži.

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.

FB komentáre

Pridaj komentár