Staré topole okolo futbalového štadióna budú minulosťou

Staré topole okolo futbalového štadióna budú minulosťou

7. marca 2018 0 Od Redakcia

TRENČIANSKA TEPLÁ (Autor: Peter Čačko) . Dnes sa na futbalovom štadióne vykonáva výrub Topoľa čierneho ( Populus nigra ), v počte
6 ks. Doprava v okolí štadióna nebude výrazne obmedzená, nie je potrebná ani obchádzková trasa.

Ako nám uviedol starosta obce Trenčianska Teplá Milan Berec, výrub sa koná na základe rozhodnutia mesta Trenčianske Teplice ako
príslušného orgánu štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody ( príslušnosť bola určená okresným úradom Trenčín,
odbor starostlivosti o ŽP dňa 27.04.2015 ).

O výrub požiadala obec Trenčianska Teplá ako vlastník pozemku z
dôvodu zlého zdravotného stavu stromov spôsobeného vekom stromu, výskytom množstva suchých konárov v korunách a spráchnivelých častí jednotlivých stromov. Posúdené bolo značné riziko pádu stromu resp. jeho jednotlivých častí, čím mohlo dôjsť k poškodeniu zdravia alebo majetku občanov,” spresnil starosta Berec.

Starosta dodal: “Doprava na ul. Ľ. Štúra je omedzená čiastočne – len v úseku, kde sa
vykonáva výrub, je možný prejazd po ulici Braneckého, čas obmedzenia je len na dobu nevyhnutnú ( cca 6 hodín – v čase od 8,00 – 14,00). Nakoľko sa jedná o priamu ulicu, viditeľnosť na odbočenie na ulicu Braneckého resp. na ulicu Školská je dostatočná, obmedzenie dopravy v tomto úseku alebo vyznačenie obchádzky nie je nutné.

Ako je však možné vidieť na fotografiách, cesta okolo Základnej školy je preventívne úplne uzavretá kvôli mechanizmom a odrezkom.

FB komentáre