Keďže Športové gymnázium v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja nemá svoju vlastnú telocvičňu, kraj ju plánuje vybudovať zo svojho rozpočtu v roku 2017. Telocvičňa s rozmermi 24×44 m bude primárne slúžiť pre účely kolektívnych športov, akými sú najmä volejbal, hádzaná, basketbal, florbal a minifutbal.  

Ako nás informovala Barbora Jánošíková z TSK, okrem telocvične pribudne študentom Športového gymnázia v Trenčíne aj bežecký tunel s dĺžkou 70 m spolu s tromi bežeckými dráhami na konci s pieskovým doskočiskom. Projektová dokumentácia počíta aj s vybudovaním sociálno-prevádzkovej budovy, ktorá bude zahŕňať kabinet trénera, miestnosť rozhodcu, samostatné šatne pre chlapcov a pre dievčatá, malú posilňovňu, sklad na lopty, náradovňu a kotolňu. 

Predpokladané náklady na výstavbu telocvične sa pohybujú okolo 1,5 milióna eur, na výstavbu sociálno-prevádzkovej budovy cca 400 tisíc eur a na výstavbu bežeckého tunela s pieskovým doskočiskom zhruba 200 tisíc eur.        
Zdroj: Ing. Beáta Tichá (Oddelenie investícií, životného prostredia a územného plánovania),  Foto TSK  
 

FB komentáre

Pridaj komentár