​V obci Bzince pod Javorinou – Cetuna sa 26. februára 2017 uskutočnil pietny akt pokladania vencov a kvetov k pomníku padlých a umučených v Cetune. Spomínaný akt nemal slúžiť len ako spomienka na bojovníkov, ktorým môžeme ďakovať za slobodu, ale tiež ako výstraha pred tým, aké hrôzy môže spôsobiť zodvihnutá zbraň človeka proti človeku. 

„Hovorí sa, že je to už dávno. No myslím si, že práve v dnešnej situácii, kedy narastá napätie medzi ľuďmi a krajinami, je potrebné si pripomínať, že sa sloboda nebola zadarmo. Bola vykúpená tým najcennejším, a síce ľudskými životmi. Rovnako si treba pripomínať, prečo spomínaný vojnový konflikt vznikol. Mohla za to skutočnosť, že ľudia stratili úctu a začali byť ľahostajní jeden voči druhému. Treba si vážiť a hlavne počúvať tých, ktorí to, čo sa stalo, zažili na vlastnej koži a posolstvo niesť do budúcnosti,“ vyslovila starostka obce Bzince pod Javorinou Alena Šoltysová. 

Pietneho aktu sa zúčastnil i podpredseda Trenčianskeho samosprávneho kraja a zároveň primátor Nového Mesta nad Váhom Jozef Trstenský, ktorý hovorí o veľkom význame Slovenského národného povstania: „SNP a jeho odkaz si musíme pripomínať práve na takýchto pietnych miestach ako napríklad tu v Cetune, kde sa odohrávali boje počas druhej svetovej vojny. Bolo to isté vzopretie sa slovenského národa voči Nemcom. Mohlo by sa zdať, že SNP nebolo z pohľadu početnosti veľké, ale svojím významom veľké bolo. Treba si vážiť všetkých statočných ľudí, ktorí sa nebáli vziať do rúk zbraň a často s nasadením vlastného života bojovať, aby sme tu dnes mohli žiť slobodne a v demokracii.“ 

Partizáni vytrvalo bojovali za ľudskú slobodu a v ich odhodlaných krokoch ich podporovali i ďalší ľudia, a to napriek tomu, že si boli vedomí, že im za to hrozí nemalé nebezpečenstvo. V Cetune sa Partizáni hrdo postavili špeciálnej protipartizánskej jednotke, ktorú podporovala jednotka SS. Nemci odvliekli do Nového Mesta nad Váhom 23 ranených partizánov a okolo 40 obyvateľov osady. Niektorých z nich potom zavraždili na židovskom cintoríne v Novom Meste nad Váhom.

Boj na Cetune stál život aj kapitána oddielu Miloša Uhra a nadporučíka Antona Jakubíka. Práve po prvom spomenutom je pomenovaná pamätná medaila, ktorú udelil Zväz vojakov Slovenskej republiky – klub Nové Mesto nad Váhom na návrh Oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (SZPB) v Novom Meste nad Váhom Základnej organizácii SZPB Cetuna za dlhoročné rozvíjanie myšlienky národnooslobodzovacieho boja v Podjavorinsko-podbradlianskom regióne, Cetunského boja a za šírenie a upevňovanie odkazu diela kpt. Miloša Uhra. 

Pamätnú medailu kpt. Miloša Uhra získala tiež Emília Pražienková – dlhoročná členka SZPB a tajomníčka Základnej organizácie (SZPB) Cetuna za dlhoročnú a aktívnu prácu v spomínanom zväze, Vlasta Sláviková – členka SZPB za dlhoročnú propagáciu národnooslobodzovacieho boja v Podjavorinsko podbradlianskom regióne a Cetunského boja, ktorý zažila ako osemročná, Vladimír Machajdík – dlhoročný a aktívny člen SZPB za propagáciu národnooslobodzovacieho boja v Podjavorinsko-podbradlianskom regióne a spoluprácu so Zväzom vojakov Slovenskej republiky – Klub Nové Mesto nad Váhom, a Ján Štokman – dlhoročný člen Českého svazu bojovníkú za svobodu, predseda oblastnej organizácie Českého svazu bojovníkú za svobodu Uherské Hradiště za dlhodobú spoluprácu s Oblastnou organizáciou SZPB v Novom Meste nad Váhom a propagáciu.  

Zdroj: Ts TSK

FB komentáre

Pridaj komentár