Ľudové milície vznikli v roku 1948.Vnútorná stráž ako zložka ZNB vznikla v roku 1952,ako špeciálna jednotka na ochranu objektov osobitnej dôležitosti v časoch novej studenej vojny.Tieto ochraňovali ZŤS a ZVS v Dubnici nad Váhom.

Vnútorná stráž, ako samostatná zložka ZNB vznikla v roku 1952,ako špeciálna jednotka na ochranu objektov osobitnej dôležitosti v časoch novej studenej vojny. Až do októbra 1952 sa hodnostné označenia a označenia druhu vojska nelíšili od Pohraničnej stráže, v októbri 1952 bolo zavedené nové označenie v tvare ozubeného kolesa s mečom a červenou hviezdou, ktorý mal symbolizovať bdelé zabezpečenie výsledkov práce a budovateľského úsilia ľudu Československa pri výstavbe socializmu a tiež aj pevného zväzku s robotníckou triedou.

Vnútorná stráž bola vytvorená na základe uznesenia ÚV KSČ z 28.03.1952 a nadväzujúceho uznesenia vlády ČSR zo dňa 10.06.1952.Zriadenie Vnútornej stráže bolo 01.05.1952 poverené tajným rozkazom ministra národnej bezpečnosti č.58 z roku 1952.

Zbrojovku v Dubnici nad Váhom strážila 8 brigáda Vnútornej stráže Ladce v súčinnosti s Ľudovými milíciami .1.Dubnický prápor okrem závodu V Dubnici n/V strážil aj  závody K .Vorošilova v Kubrej (TOS) a strojárne  K.Gotwalda v  Považskej Bystrici (ZVL).

VS ukončila svoju činnosť v roku 1966,neskôr v ochrane pokračovali  Ľudové milície.

Predsedníctvo Ústredného výboru KSČ 21. februára 1948 rozhodlo o premene Závodných stráží na Robotnícke milície (RM), ktoré boli neskôr premenované na Ľudové milície (ĽM). Boli to ozbrojené jednotky určené na obranu priemyselných podnikov (prevažne pred ich legálnymi majiteľmi) a na zastrašovanie politických protivníkov, ktoré nemajú v  štáte miesto. Komunisti využívali ĽM počas celého obdobia svojej vlády. Jednotky podliehali priamo vedeniu KSČ, hlavným veliteľom bol generálny tajomník strany (v tomto ohľade možno vysledovať určitú faktickú analógiu s fašistickými jednotkami   Strumabteilung-SA ,ktoré tiež existovali mimo riadnej armády a zodpovedali sa priamo strane – v tomto prípade  NSDAP.

Na Slovensku sa jednotky ĽM vytvárali zväčša vo väčších podnikoch, v ktorých bolo najmenej 100 členov  KSS Robotníci závodu tvorili čatu (vo väčších podnikoch viac čiat) a 2 – 3 čaty z jedného alebo viacerých závodov rotu. Čata bola vybavená samopalmi čsl. výroby, puškami, ľahkými guľometmi a ťažkým guľometom. Niektoré jednotky boli vybavené protitankovými zbraňami a mínometmi. Výzbroj bola uskladňovaná priamo v podnikoch..

Podľa oficiálnej propagandy mali ĽM v prípade vojny strážiť podniky, mosty, tunely, križovatky ap. a preto sa ich členovia zúčastňovali vojenských cvičení, na ktorých sa učili zaobchádzať so zbraňami. Dôvod pohotovosti ĽM bol preto napríklad pohyb alebo cvičenia amerických vojsk v blízkosti západnej hranice ČSSR Dôkazom že išlo o stranícku armádu je aj to, že ĽM mali pohotovosť aj počas zasadnutí ÚV KSČ.

Počas nepokojov boli milície nasadzované spoločne s políciou a vojskom proti „protisocialistickým”, “protištátnym” “živlom“. Počnúc rokom 1950 sa z najspoľahlivejších jednotiek vytvárali tzv. Úderné oddiely – roty rýchleho nasadenia vybavené dopravnou technikou, predurčené k súčinnosti s jednotkami  (ZNB) proti tzv. “protisocialistickým živlom”.

 

 

Medzi najväčšie jednotky ľudových milícií v Stredoslovenskom kraji patríla Závodná jednotka LM v Závodoch ťažkého strojárstva v Dubnici nad Váhom. Nadväzovala na slávne tradície z historických Februárových dní. Bola kolektívom 50.výročia vzniku KSČ a nositeľom Radu červenej hviezdy. Na rotných i záverečných taktických cvičeniach táto jednotka LM patrila medzi najlepšie v okrese Považská Bystrica.  Obhájili I.miesto v streleckej súťaži a 117 príslušníkov získalo titul Vzorný strelec. Úspešne si plnila aj socialistické záväzky, ktoré boli zamerané nielen na zvyšovanie bojovej prípravy a rozvoj masovo politickej práce, ale aj na prácu s mládežou a pomoc poľnohospodárom, podniku a pod. V roku 1985 odpracovali pri plnení volebných programov NF takmer 1 900 brigádnických hodín, pri plnení hospodárskych úloh odpracovali dalších vyše 1 500 brigádnickych hodín a na JRD Vršatec so sídlom v Pruskom pokosili vyše 20 hektárov lúk a odovzdali 50 ton suchého sena- 22.02.1986.

Vzorný strelec Anton Bayer bol členom LM od roku 1974- ĽM Dubnica nad Váhom (Vladimír Gabčo-ČSTK)

 

Obsluha batérie bezzáklzových diel, v popredí Vzorný strelec Bohuš Toman- ĽM Dubnica nad Váhom (Vladimír Gabčo-ČSTK)

 

Batéria bezzáklzových kánonov v palebnom postavení – ĽM Dubnica nad Váhom (Vladimír Gabčo-ČSTK)

 

Hrdina socialistickej práce, milicionár Vasil Ferko/vpravo/jbol vo svojej jednotke strelcom z ťažkého guľometu.Na sn. s nabíjacom Maximiliánom Vánkom- ĽM Dubnica nad Váhom (Vladimír Gabčo-ČSTK)

 

Batéria bezzáklzových kánonov v palebnom postavení – ĽM Dubnica nad Váhom (Vladimír Gabčo-ČSTK)

 

Hrdina socialistickej práce, milicionár Vasil Ferko/vpravo/bol vo svojej jednotke strelcom z ťažkého guľometu.Na sn. s nabíjacom Maximiliánom Vánkom – ĽM Dubnica nad Váhom (Vladimír Gabčo-ČSTK)

 

Nabíjač Vladimír Kubaščík obsluhuje bezzáklzový kanón- ĽM Dubnica nad Váhom (Vladimír Gabčo-ČSTK)

 

Nabíjač Maximilián Masaryk /vľavo/ a Vzorný strelec mieričBohuš Toman obsluhujú bezzáklzové kanóny- ĽM Dubnica nad Váhom (Vladimír Gabčo-ČSTK)

 

Milicionár Emil Gašpar bol nositeľom vyznamenania Za službu vlasti- ĽM Dubnica nad Váhom (Vladimír Gabčo-ČSTK)

 

Hrdina socialistickej práce, milicionár Vasil Ferko/vpravo /bol vo svojej jednotke strelcom z ťažkého guľometu.Na sn. s nabíjacom Maximiliánom Vánkom – ĽM Dubnica nad Váhom (Vladimír Gabčo-ČSTK)

 

Veliteľ čaty Ľubomír Obuch hodnotí ostré streľby po ukončení cvičenia – ĽM Dubnica nad Váhom (Vladimír Gabčo-ČSTK)

 

Milicionár Vladimír Meravý obsluhuje rádiostanicu R 105- ĽM Dubnica nad Váhom (Vladimír Gabčo-ČSTK)

 

Vzorný milicionár Anton Ježík velí batérii bezzáklzovýchkanónov – ĽM Dubnica nad Váhom (Vladimír Gabčo-ČSTK)

 

Vzorný strelec Bohuš Toman bol mieričom v batérii bezzáklzových kanónov- ĽM Dubnica nad Váhom (Vladimír Gabčo-ČSTK)

 

Rojnica strelcov na zimnom cvičení – ĽM Dubnica nad Váhom (Vladimír Gabčo-ČSTK)

 

Hrdina socialistickej práce, milicionár Vasil Ferko/vpravo/ bol vo svojej jednotke strelcom z ťažkého guľometu.Na sn. s nabíjacom Maximiliánom Vánkom – ĽM Dubnica nad Váhom (Vladimír Gabčo-ČSTK)

 

Rojnica strelcov na zimnom cvičení – ĽM Dubnica nad Váhom (Vladimír Gabčo-ČSTK)

                                              (foto : R.Ungr -Naše vojsko 1977)

© -Ján Kvasnička a jeho dedičia

použité zdroje :www.wikipedia.sk

Pevná opora strany -Miloš Novák,Vlastislav Kroupa,Jaroslava Jiráčková,

Miloš Váňa,1977-Naše Vojsko -Praha

www.tasr.sk ,autor foto : Vladimír Gabčo ČTK

súkromný archív Jána Kvasničku

 

 

FB komentáre

1 komentár

  1. Legálnymi majiteľmi týchto podnikov boli občania štátu, menovite pracujúci. Nie buržujovia a kapitalistická oligarchia ako dnes.

Pridaj komentár