V Kongresovej miestnosti budovy Matador –  Group v Bratislave, vo štvrtok 10. novembra 2016 slávnostne vyhodnotili najväčší celoročný projekt Slovenského olympijského výboru (SOV) s názvom Olympijské festivaly Slovenska (OFS).

Podujatie otvoril svojim príhovorom prezident SOV František Chmelár: „Myslím si, že Olympijské hry sú základným podnetom pre iniciovanie pohybových aktivít detí a mládeže. Účasť Slovenska a úspechy našich športovcov na olympiáde sú to, čo motivuje naše deti k športu. V začiatkoch tohto projektu bolo cieľom osloviť jednotlivé samosprávy a politikov, aby podporovali aj iné športy, nielen napríklad futbal. Veľmi ma teší, že sa mení prístup starostov, primátorov a poslancov k športu.“

Najvýznamnejšiu kategóriu OFS, čo je súťaž krajov o Pohár prezidenta SOV, získal prvýkrát v histórii Nitriansky kraj. Trenčiansky samosprávny kraj sa v tejto kategórii umiestnil na delenom 4. a 7. mieste. V kategórii Materských škôl (MŠ) nastala zaujímavá situácia, keď prvé tri školy mali rovnaký počet bodov. Organizátori tak udelili tri prvé miesta. Z prvého miesta sa so ziskom 14 bodov tešila aj MŠ Poľovnícka z Nového Mesta nad Váhom. V kategórii Základných škôl na piatom mieste skončila ZŠ s MŠ z Mikušoviec. Výborné druhé miesto získala v kategórii Stredných škôl škola, ktorej zriaďovateľom je Trenčiansky samosprávny kraj, a to SOŠ strojnícka z Považskej Bystrice. 

Myšlienka najväčšieho celoročného projektu Slovenského olympijského výboru a jeho partnerov v oblasti olympijskej výchovy sa zrodila v roku 2007. Zmyslom a hlavným cieľom organizovania OFS je podnietiť rodičov, pedagógov, trénerov, predstaviteľov štátnej správy a samosprávy na úrovni krajov, miest a obcí, ale aj príslušné inštitúcie, školy a školské zariadenia k tomu, aby si s plnou zodpovednosťou uvedomili význam športu pre život a zdravý vývoj detí a mládeže.

Slávnosť sa uskutočnila v prítomnosti viacerých významných hostí, ako aj predstaviteľov slovenského olympizmu. Osobne sa podujatia zúčastnili generálna riaditeľka sekcie štátnej starostlivosti o šport a mládež Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (MŠVVŠ SR) Monika Maršáleková, riaditeľka Oddelenia športu (MŠVVŠ SR) Božena Gerhátová, výkonný podpredseda Združenia miest a obcí na Slovensku Jozef Turčány, prezident SOV František Chmelár, generálny sekretár SOV Jozef Liba, predseda Združenia olympijských klubov SR Ivan Čierny, predseda ústredného štábu Olympijských festivalov Slovenska Anton Javorka, predsedníčka Komisie pre ženy a šport Mária Mračnová a predseda Komisie zberateľov olympijských memorabílií Branislav Delej. Za Trenčiansky samosprávny kraj sa slávnostného vyhodnotenia zúčastnili a ceny prebrali za oddelenie školstva, mládeže a športu Ľubica Kukučková a riaditeľka Strednej odbornej školy (SOŠ) strojníckej v Považskej Bystrici Anna Ozábalová.

Zdroj: Ts TSK Matej Plánek

FB komentáre

Pridaj komentár