SKALKA NAD VÁHOM. Na ceste medzi Zamarovcami a Skalkou nad Váhom pribudla dvojica autobusových zastávok a osvetlený priechod pre chodcov. Podarilo sa tak zvýšiť bezpečnosť pod kláštorom Veľká Skalka vďaka spolupráci Trenčianskeho samosprávneho kraja a Rímskokatolíckej cirkvi.

Na úseku cesty II/507 medzi Skalkou a Zamarovcami vyrástli dve nové autobusové zastávky a osvetlený priechod pre chodcov. Uvedený úsek cesty bol vyhodnotený ako nebezpečný. Keďže toto výnimočné miesto ročne navštívi množstvo domácich i zahraničných pútnikov, TSK sa v spolupráci s Rímskokatolíckou cirkvou rozhodol bezpečnostnú situáciu zlepšiť takými prvkami, ktoré najčastejšie miesta pohybu chodcov, resp. turistov a návštevníkov Skalky spravia viditeľnejšími i bezpečnejšími. 

Náklady na projektovú dokumentáciu a následnú realizáciu a osadenie nástupísk, chodníkov, dvoch osvetlených autobusových zastávok a osvetleného priechodu pre chodcov sa vyšplhali na viac ako 54 tis. eur, pričom investícia Trenčianskeho kraja z tejto sumy predstavuje 74%. „Jednou z našich priorít je rozhodne zvyšovanie bezpečnostnej situácie na cestách II. a III. triedy v kraji. K tomu samozrejme patrí osádzanie bezpečnostných prvkov a budovanie nových alebo modernizácia existujúcich priechodov pre chodcov. V tomto trende plánujeme pokračovať aj naďalej,“ povedal predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška. 

Zlepšenie bezpečnostnej situácie na tomto vyhľadávanom mieste víta aj obecná samospráva. „Pútnické miesto Skalka je atraktívne a jeho návštevnosť stále stúpa. Zastávky a priechod, ktoré vybudoval Trenčiansky samosprávny kraj, vnímam ako veľký prínos najmä z hľadiska bezpečnosti. Myslím, že veľa návštevníkov, ale i domácich ocení tieto zmeny,“ povedal starosta Skalky nad Váhom Anton Horečný. 

V uplynulom roku bolo okrem vyššie uvedeného vďaka TSK zmodernizovaných celkovo 43 priechodov v šiestich okresoch Trenčianskeho kraja, v aktuálnom roku župa plánuje s úpravou priechodov pokračovať a postupne zvyšovať ich bezpečnosť v celom regióne.


Zdroj: TSK 

FB komentáre

Pridaj komentár