Príprava otvorenia Strednej zdravotníckej školy v regióne hornej Nitry napreduje

Príprava otvorenia Strednej zdravotníckej školy v regióne hornej Nitry napreduje

5. septembra 2018 0 Od Redakcia

TRENČIANSKY KRAJ. Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) plánuje od 1. septembra 2019 otvoriť pre študentov brány prvej Strednej zdravotníckej školy v regióne hornej Nitry. Posúdiť priestorové a materiálno-technické zabezpečenie pre zriadenie tohto typu školy prišli zástupcovia Ministerstva zdravotníctva SR priamo do Prievidze.

Trenčianska župa si od zriadenia novej Strednej zdravotníckej školy (SZŠ) v Prievidzi na Vinohradníckej ulici č. 8 sľubuje rozšírenie možnosti štúdia pre budúcich stredoškolákov, vyriešenie dlhodobého problému bojnickej nemocnice s nedostatkom pracovnej sily či udržanie zamestnanosti v regióne hornej Nitry. „Sídlo pre novú strednú zdravotnícku školu sme navrhli v nevyužívaných školských priestoroch vo vlastníctve TSK. Výhoda navrhovanej lokality v Prievidzi spočíva v dostupnosti školy nielen pre žiakov z okresov Prievidza, Partizánske a Bánovce nad Bebravou, ale aj pre vyučujúcich odborných zdravotníckych predmetov z Nemocnice s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach,“ uviedla vedúca Oddelenia školstva, mládeže a športu Úradu TSK Eva Žernovičová, s tým, že by nová vzdelávacia inštitúcia mala sídliť vo vlastnej budove TSK, ten tak nebude musieť investovať do kúpy novej budovy vhodnej na tento účel.

Nemocnica s poliklinikou v Prievidzi (NsP PD) so sídlom v Bojniciach je spádovou oblasťou pre približne 200 000 obyvateľov z celého regiónu hornej Nitry. Práve v priestoroch bojnickej nemocnice by mali žiaci novovzniknutej SZŠ absolvovať pravidelné praktické vyučovanie. Takýmto spôsobom si nemocnica plánuje vychovať vlastný zdravotnícky personál, ktorým chce doplniť chýbajúcu pracovnú silu. V regióne hornej Nitry totiž doteraz tento typ školy absentoval.

Aby TSK mohol po SZŠ v Považskej Bystrici a Trenčíne zriadiť aj tretiu SZŠ v kraji, musí župa i nemocnica splniť viacero priestorových i materiálno-technických podmienok. Ich plnenie prišli osobne skontrolovať zástupcovia Ministerstva zdravotníctva SR, ktorí si prezreli nielen navrhovaný školský objekt, ale i jednotlivé pracoviská v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach, kde by mala prebiehať odborná prax žiakov novozriadenej Strednej zdravotníckej školy v Prievidzi.

Ak MZ SR bude súhlasiť so zriadením SZŠ v Prievidzi, od školského roku 2019/2020 by si mohli študenti na hornej Nitre zvoliť vzdelávanie formou denného či externého štúdia v študijných odboroch zdravotnícky asistent alebo sanitár.

Zdroj: TSK

FB komentáre