Plánujú obchádzkové trasy počas rekonštrukcie panelovej cesty I/9 medzi Drietomou a Mníchovou Lehotou

Plánujú obchádzkové trasy počas rekonštrukcie panelovej cesty I/9 medzi Drietomou a Mníchovou Lehotou

3. augusta 2018 0 Od Redakcia

TRENČIANSKY KRAJ. Cesta prvej triedy I/9 je majetkom Ministerstva dopravy Slovenskej republiky, a teda v správe Slovenskej správy ciest. Tá bude aj investorom jej pripravovanej rekonštrukcie. Trenčiansky samosprávny kraj do tejto cesty ako cudzieho majetku zo zákona investovať nemôže, a tak v tomto prípade vystupuje ako koordinačný orgán.

Zlý stav panelovej cesty I/9 medzi Drietomou a Mníchovou Lehotou v okrese Trenčín dlhodobo trápi domácich i cezpoľných motoristov. Na dennej báze ňou prechádza obrovské množstvo vozidiel. Prípravou jej rekonštrukcie sa kompetentné orgány preto dlhodobo aktívne zaoberajú. Z tohto dôvodu sa dnes na pôde Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja ako koordinačného orgánu uskutočnilo stretnutie, ktorého záverom je návrh obchádzkových trás počas plánovanej rekonštrukcie cesty.

Cesta I/9 by mala byť rekonštruovaná postupne v rámci jednotlivých etáp. Oprava dvoch zo siedmich mostov, ktoré sa na jej trase nachádzajú pri diaľnici D1, si ako jediná z technologických príčin v danom úseku vyžiada úplnú uzáveru cesty. Doba trvania uzávierky by nemala presiahnuť obdobie pol roka. Oprava ďalších etáp si uzávierku cesty vyžadovať nebude, vystačí si aj obmedzením jazdy motorových vozidiel v jednom jazdnom pruhu.

Vzhľadom na vyťaženosť uvedenej cestnej komunikácie prvej triedy je preto kľúčové definovať obchádzkové trasy, na ktoré budú vozidlá v čase rekonštrukcie mostov pri diaľnici D1 odkláňané. Práve tie boli predmetom štvrtkového stretnutia zástupcov Slovenskej správy ciest ako investora rekonštrukcie, projektanta a Krajského dopravného inšpektorátu Policajného zboru SR v Trenčíne v prítomnosti župana Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Jaroslava Bašku a zamestnancov Odboru dopravy župného úradu. „Bolo nutné venovať sa všetkým variantom obchádzkových trás a určiť ich tak, aby boli motoristi i obyvatelia dotknutých obcí počas výstavby čo najmenej obmedzení. Na základe pripomienok polície bude predložená verzia projektu čo najskôr dopracovaná a opätovne definitívne odsúhlasená krajským dopravným inšpektorátom,“ informoval tesne po štvrtkovom stretnutí investičný riaditeľ Slovenskej správy ciest Juraj Joanidis. „Zo strany TSK sme ponúkli všetky naše cesty II. a III. triedy, ktoré by v tomto prípade mohli slúžiť ako obchádzkové, nakoľko cestné komunikácie pri nákupnej zóne v Trenčianskej Turnej sú veľmi vyťažené už v tomto čase,“ dodal k téme trenčiansky župan.

Podľa slov investičného riaditeľa Slovenskej správy ciest bude po dokončení projektovej dokumentácie nasledovať majetkovo-právne usporiadanie spolu s prípravou dokumentácie pre stavebné povolenie. V celom procese bude práve majetkovo-právne usporiadanie pozemkov pod predmetnou cestnou komunikáciou zrejme časovo najnáročnejšie, je však kľúčové pre vydanie stavebného povolenia a následný začiatok prác.

Zdroj: TSK

FB komentáre