DUBNICA NAD VÁHOM. Mesto Dubnica nad Váhom a spoločnosti hlásiace sa k odkazu a tradíciám závodu Škoda Dubnica usporiadali konferenciu pod názvom “Škoda Dubnica kedysi a dnes”. Záštitu prevzal primátor hosťujúceho mesta Jozef Gašparík.

Cieľom konferencie je pripomenutie si vzácneho 80. výročia začiatku výroby v a.s. – Škodove závody Plzeň, koncern, závod Dubnica nad Váhom za účasti hostí a vybraných bývalých pracovníkov podniku. Prednášajúci sa snažili rekapitulovať historický vývoj podniku v jednotlivých obdobiach z hľadiska jeho podielu na rozvoji priemyslu Československa a na premene obce na moderné mesto. V referátoch znela podpora odkazu a tradícií závodu Škoda Dubnica a popularizácia strojárskeho remesla.

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.

 

FB komentáre

Pridaj komentár