Oceňovanie hasičov a súťaž historických striekačiek

Oceňovanie hasičov a súťaž historických striekačiek

13. mája 2017 0 Od Redakcia

TRENČÍN. Na výstavisku Expo Center a.s. v krajskom meste sa uskutočnila výstava FirEco, venovaná hasičskej technike a všetkým hasičom, ktorí sa mali možnosť prezentovať. Posledný deň výstavy sa uskutočnilo oceňovanie hasičov k sviatku Sv. Floriána, patróna hasičov a tiež súťaž historických striekačiek.

Jednotlivé družstvá so striekačkami sa na súťaž poctivo pripravovali a svoje mechanizmy vyčistili do lesku. Niektoré striekačky majú aj doslova historickú hodnotu, ako napríklad striekačka DHZ Trenčianske Teplice, ktorá si “pamätá” časy cisára Františka Jozefa v roku 1877 a hasenie rotundy v Rakúsku.

“Národ, ktorý nepozná svoju históriu a nectí si ju, si nezaslúži budúcnosť. My hasiči sa snažíme držať tohto kréda a snažíme si tú históriu, ktorá bola prvopočiatkom a tým semienkom vôbec dobrovoľnej požiarnej ochrany a požiarnej ochrany na Slovensku, zachovávať. Máme tu 16 hasičských družstiev z celého Slovenska a máme tu striekačky od rôznych výrobcov a rôzne ročníky,” uviedol Ján Sivák, okresný veliteľ Dobrovoľnej požiarnej ochrany Trenčín.

Svoj postoj pridal aj prezident Hasičského a záchranného zboru SR Alexander Nejedlý: “Dnes sme dekorovali dobrovoľných hasičov a profesionálny hasičský zbor veľmi úzko spolupracuje s Dobrovoľnou požiarnou ochranou (DPO) a vlastne v 50. rokoch vznikol na ich základoch. Pretože my máme tú históriu veľmi mladú, my im musíme odovzdať to, čo nám oni odovzdávali pred tými desiatkami rokov. My si ich prácu veľmi vážime a preto sme pred 5-6 rokmi začali vyvíjať nový systém spolupráce s DPO a verím, že sa nám to veľmi dobre podarilo, pretože sme tak naštartovali DPO tým, že sme im dali niečo zo svojich garáží, nejakú techniku, nakúpili sme im novú techniku, pripravili sme pre nich finančné dotácie, aby sa im lepši pracovalo. Teraz môžem povedať, že každý druhý, tretí, štvrtý požiar alebo udalosť je už v spolupráci s dobrovoľníkmi.”


Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.

FB komentáre