Novomestský jarmok ovládne mesto 

Novomestský jarmok ovládne mesto 

6. septembra 2016 0 Od Redakcia

​Tradičný a jeden z najväčších jarmokov sa blíži. Už budúci týždeň zaplnia centrum mesta tisícky návštevníkov a desiatky, ak nie stovky, stánkov a kolotočov. Pripravený je bohatý kultúrny program. 

37. Novomestský jarmok sa uskutoční v dňoch 16., 17., 18. september 2016 s kultúrnym programom na Námestí slobody. 

Ako uvádza stránka mesta, jarmoky dotvárali tvár Nového Mesta nad Váhom už pred mnohými storočiami. Privilégium Žigmunda Luxemburského z roku 1388 konať jarmoky potvrdil a rozšíril v roku 1550 Ferdinand I.

Na sviatok Prokopa – 9. Júla-, ako aj v dňoch od soboty do utorka pred Popolcovou stredou a 14 dní pred a po týchto sviatkoch malo Nové Mesto nad Váhom právo konať jarmoky so všetkými slobodami podľa zvyku iných slobodných miest. Každý z obyvateľov Nového Mesta mal právo a slobody ako mešťania a obyvatelia mesta Trnavy. Žiadny z kupcov alebo ľudí iného stavu – okrem mešťanov a obyvateľov Nového Mesta – nemal právo v meste strihať látku, alebo na lakte predávať bez súhlasu richtára a prísažných. Novomešťania nemuseli platiť mýto na týždenných trhoch a výročných jarmokoch.

Kráľ Maximilián II. dal 2. apríla 1576 obyvateľom Nového Mesta nad Váhom právo konať jarmoky v dňoch Tomáša apoštola a Premenenia Pána. Tak malo naše mesto celkovo šesť jarmočných dní. Ferdinand III. udelil Novému Mestu nad Váhom 8. januára 1638 siedmy jarmočný deň – na prvú nedeľu po Turícach. Neskôr sa počet jarmokov ustálil na čísle štyri. 

Zdroj: www.nove-mesto.sk

FB komentáre