Nové parkovanie v Trenčíne až od marca 2017

Nové parkovanie v Trenčíne až od marca 2017

10. októbra 2016 0 Od Redakcia

TRENČÍN. Termín účinnosti nového spoplatneného parkovania v Trenčíne, ktoré rozpútalo širokú diskusiu v oblasti regulovania množstva áut v meste,  začne platiť v zatiaľ určených zónach širšieho centra a časti Sihote, je 15. marec 2017.

Posun účinnosti Všeobecne záväzného nariadenia (VZN o parkovaní) o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzených úsekoch miestnych komunikácií z novembra 2016 odsúhlasilo septembrové mestské zastupiteľstvo. Pôvodný termín spustenia nebol realizovateľný z dôvodu nemožnosti uskutočniť všetky potrebné verejné obstarávania. 

V oficiálnom stanovisku mesta sa uvádza, že stále platí, že prevádzku parkovacích miest na miestnych komunikáciách bude zabezpečovať mesto Trenčín vo vlastnom mene a cez vlastný účet. Trenčianska parkovacia spoločnosť bude prevádzkovať dve súkromné parkoviská, ktoré má v prenájme, a to parkovisko na Rozmarínovej ulici a menšie parkovisko pri Družbe.

Prípravné práce však pokračujú naďalej, mesto rieši dopravné značenie, na viacerých uliciach sa mení systém dopravy na jednosmerný, vyznačujú sa nové priechody pre chodcov, modrými vodorovnými čiarami označujú platené parkovacie miesta, osádzajú dopravné značky informujúce o vstupe do zóny s regulovaným státím, zákazy vjazdu, dodatkové tabuľky informujúce o cenách a spôsoboch úhrady parkovného a pod. Platených pásiem bude celkovo osem, označených v nich bude približne 7700 parkovacích miest.

Nové pravidlá parkovania a všetko o parkovacích kartách Mesto detailne vysvetlí prostredníctvom pripravovanej webstránky.

Zdroj a foto: www.trencin.sk

FB komentáre