DUBNICA NAD VÁHOM. V týchto dňoch začala výstavba nových parkovacích miest pred obytným domom so súpisným číslo 955, pri zdravotnom stredisku. Odstránilo sa staré pouličné osvetlenie a rezali sa stromy. Celkom bude vybudovaných 39 kolmých parkovacích miest. 

Pred bytovým domom s. č. 955 bude umiestnených 10 parkovacích miest pre automobily podskupiny O1 o rozmeroch 2,4/4,5 m, z toho jedno miesto pre osobu s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Pri parkovisku sa vybuduje nový úsek chodníka pre chodcov šírky min. 1,75 m, ktorý prepojí parkovisko s existujúcimi chodníkmi. Pôvodné spevnené plochy pred bytovým domom sa vybúrajú.

Súbežne s miestnou obslužnou komunikáciou bude vybudovaných 29 parkovacích miest pre automobily podskupiny O2 o rozmeroch 2,4/5,3 m, z toho jedno miesto pre osobu s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Pri parkovisku sa vybuduje nový úsek chodníka pre chodcov šírky min. 1,50 m, ako preložka existujúceho chodníka. 

Povrch nových spevnených plôch v prípade 10 parkovacích miest bude z asfaltového betónu, v prípade 29 parkovacích miest bude z betónovej dlažby EKO hrúbka 80 mm, chodníky pre chodcov z betónovej dlažby hrúbky 60 mm.

Výstavba parkovacích miest si vyžaduje preloženie 4 ks stožiarov verejného osvetlenia. Odvodnenie spevnených plôch pre dopravu pred bytovým domom bude zabezpečené novými uličnými vpúsťami (2 ks). 

Zdroj: Verejná vyhláška mesta Dubnica nad Váhom 

FB komentáre

Pridaj komentár