NOVÁ DUBNICA. V rámci osláv 60. výročia bola na južnej strane Mierového námestia osadená v meste jedinečná novinka, ktorá pomáha nevidiacim a slabozrakým orientovať sa na južnej strane námestia, v okolí pódia. Podobne boli vytvorené pomôcky, ktoré sú umiestnené v Historickej izbe.

Niekedy si dostatočne neuvedomujeme, že moderné technológie neboli vyvinuté len pre našu zábavu, relax a spríjemnenie voľného času. Často môžeme vďaka nim pomôcť ľuďom, ktorí to potrebujú. To je aj prípad 3D tlače.

Spoločnosť 3D technológie s.r.o., Mesto Nová Dubnica a Asociácia pre mládež, vedu a techniku Amavet sa rozhodli vytvoriť pomôcky pre zrakovo a sluchovo hendikepovaných obyvateľov. Pomôcky budú tvoriť súčasť expozície Historickej izby mesta Nová Dubnica. Ide o malé múzeum, ktoré však dodnes bolo pre hendikepovaných občanov málo prístupné. Vďaka projektu “Búranie bariér pomocou moderných technológií” budú pre nevidiacich v historickej izbe nainštalované popisy v braillovom písme, rovnako si budú môcť chytiť do rúk modely budov mesta Nová Dubnica – unikátnej architektúry Jiřího Krohu alebo iných exponátov, ktoré budú prispôsobené pre tieto účely.

Pre zrakovo hendikepovaných občanov či návštevníkov mesta Nová Dubnica bola aj nainštalovaná špeciálna mapa. Ide o 3D mapu, na ktorej nevidiaci môžu prstami nájsť všetko potrebné – názvy ulíc, parkov, dôležité body či inštitúcie. Vďaka tejto unikátnej technológii sa mesto nová Dubnica o niečo viacej priblíži aj k ľuďom, ktorí svet vnímajú inak.

Táto prezentácia vyžaduje JavaScript.

FB komentáre

Pridaj komentár