NOVÁ DUBNICA. Kultúrna beseda v Novej Dubnici v dňoch 17. – 19. marca ožila klepotom paličiek. Paličky spievali pod rukami čipkárok z celého Slovenska. Prišli do Novej Dubnice zo všetkých kútov, od Prešova po Bratislavu, od Tatier po Dunaj, aby si osvojili základy  paličkovania čipky zo Španej Doliny. Celkove sa kurzu zúčastnilo 34 čipkárok, ktoré pracovali v piatich skupinách pod vedením skúsených čipkárok – lektoriek. Čipkárky boli rozdelené do skupín podľa toho, aké boli skúsené. Tie, čo už ovládali základy paličkovania mnohopárových čipiek sa venovali zložitejším vzorom, ktorých tvorba si vyžaduje už určitý stupeň vedomostí a zručností. Tie, ktoré ešte takéto čipky nevyrábali, do ich tajov iba vnikali, pracovali so vzormi jednoduchšími.

Čipka zo Španej Doliny sa paličkuje na forme vypichanej na tvrdom papieri (prešpáne). Bodky tvoria pravouhlú štvorcovú sieť, pričom uhlopriečky sú rovnobežné so stranami formy. Každá čipkárka má dve formy, ktoré sa navzájom spájajú, a tak môže vytvoriť čipku ľubovoľnej dĺžky a vytvoriť aj pravouhlý roh. Čipka sa skladá z jednotlivých motívov, ktoré sa navzájom kombinujú a tým sa dá vytvoriť veľké množstvo vzorov. Záleží len

na šikovnosti čipkárky. Každý vzor má svoj typický názov, napríklad štvorec volajú babka, obdĺžnik ocieľka, nájdeme vtáčika, srdiečko, sekačku, dudinku, či kaplonku. Veľké množstvo pavúčikov: veľké, malé, zdvojené, pichané, uhliarske. Rôzne zúbky: malé, veľké, preťahované, plné a typický pre túto čipku je zúbok – vŕšok. Paličkuje sa ľanovými niťami   a opletá sa hrubšími z bavlny (pamuku).

Od 13. hod. v piatok do nedele do 13. hod. sa pre čipkárky stala Nová Dubnica prechodným domovom. Sústredene prehadzovali paličky, vytvárali vzory, občas aj párali, jedna viac, druhá menej, ale inak to pri učení paličkovania nejde.  Kneple – paličky pod rukami žien spievali pesničky.

Nakoniec vyhodnotenie, spoločná fotografia a ešte prianie, aby sme sa o rok opäť stretlina ďalšom kurze.

Mgr. Anna Waldeckerová – vedúca KPČ Nová Dubnica

Premena nití

Na drevených paličkách namotané nite,

Valec – herdula, čo je v nich skryté?

Prekrížiť, preložiť, paličky drnkajú

drevom spievajú,

čipka pribúda, rukami čipkárky

niť cestičku si hľadá.

Poklady dedičstva našich predkov

a hrdosť, že čipka je stále mladá.

                                                      účastníčka kurzu Mária Kovalíková

Foto: p. Pavlovičová

FB komentáre

Pridaj komentár